Eyüp Ekmekçi
Reis-i Cumhura Mektup
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
SAYIN REİS-İ CUMHURUMUZA SONSUZ SELAM VE HÜRMETLERİMİZLE

Necip ve muazzez Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi (R.A.) Risale-i Nurda ‘her hadisade iki sebep vardır. Biri zahiri diğeri hakiki.’ buyuyorlar.

Bu esasa binaen, bu son hadisede hakiki sebep: hocanın Risale-i Nur gibi Kur’an semasından nüzul eden yani Kur’anın mucizelik sırrına dayanan ve ehl-i İslam ve insaniyete rahmet semasının azim bir inayet ve merhamet tecellisi olan Risale-i Nuru tahrif etmeye yeltenmesidir. İtap ve gazab-ı İlahiyeyi celp edecek bir teşebbüstür. Merhum Mustafa Sungur Ağabey ve diğer varisi mutlak ve varis nur erkanları bir ikaz mektubu gönderdiler. Muhatap olmamayı tercih etti.

Onun üzerine merhum Mustafa Sungur Ağabey bu sahtekarlığı yapanlara ve taraftar olanlara lanet olsun diye beddua etti. Bizler bu ihanetin cezası ve haklı beddua nerden çıkacak diye bekliyorduk. Fakat işin içinde bir büyük fitne daha varmış ki İslam devletimiz içinde “örgütsel” bir sinsi yapılanma hali bu bela vesilesiyle ortaya çıktı. Evvelki kabahatin cezası tahrifat devam ettikçe devam edecektir.

Müslüman devletimiz ve hükümetimiz içindeki sinsi yapılanma için de, başta Üstadımızın himmet ve dualarıyla Rabb-ı Rahim ve Hakimimiz sizlere yardım etsin diye dua ediyoruz. Devletimizin en nazik şartları içinde düşmanları sevindirecek bu sinsi taarruz itibariyle o taife içinde bulunup Risale-i Nuru samimi okuyan kardeşlerimizin hidayet ve teyakkuzlarına dua eder her nasılsa o camia içinde görünen harici sinsi düşmanların ve bir kısım meczubların şerrinden millet ve memleketimizin selametini ve tahakkuk etmekte olan maddi ve manevi saadetine zarar vermemesini ve umumen mağfiretimizi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.

O hoca olacak adamın lanetle beddua ederek ayrıca kendini aleme rüsva etmesine karşı başbakanımızın temkin ve itidalini ayrıca takdir ve tebrik ediyoruz.(*)

Şimdiki devlet ve hükümetimiz,  Bediüzzaman hazretlerinin seksen sene hayatında dualarının makbuliyetiyle ve duası makbul milletimiz içindeki duayenlerin duaları hürmetine gelen ve necip Üstadımızın verdikleri haberlerin tahakkuku olarak görüyoruz. Haricinde kalanlar bugünleri görmeye layık olmayanlardır.

Malumunuz semavi kitapları tahrif edenler ekseriyetle Yahudiler olmuştur. Kur’an-ı Azimüşşanın bu bilim asrında bire bir ilmi tefsiri ve manevi mucizesi olan Risale-i Nuru tahrif etmek belası da Yahudi ahlakından sirayet etmiş bir varta-yı azim olarak görüyoruz. Resul-ü Ekrem (A.S.M.) nın: ‘Ben yahudiden değil ümmetimin yahudisinden korkarım.’ İtabından tebriye edip kurtulmalarını temenni ederiz.  

Devlet içindeki kanserleşmeden kurtulmamızı Rabbimizden niyaz eder umum Alem-i İslamın saadet ve selametlerine sa’yetmek olan istikametinizde Rabbimizden suhulet ve muvafakiyetler niyaz ederiz.

İzmir Nur Talebeleri Adına Eyüp EKMEKÇİ

(*) Bir tavzih: Hoca ‘lanetleştik’ demiş. Lanetleşme yok. İslam kültürü ve ahlakı ile mütezeyyin Başbakanımız: Bediüzzaman Hazretlerinin ‘adavete adavet’ prensibi üzerine ‘Biz mü’mine dua ederiz; lanete lanet ederiz.’buyurdular. Yani lanet edene lanet değil ‘lanet’ in kendisine lanet.
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>