Eyüp Ekmekçi
Müslüman Kürd'lerle Ezeli Ebedi Kardeşiz
Eyüp Ekmekçi
A- A A+

Müslüman Kürd'lerleإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ferman-ı İlahisi ile ezeli-ebedi kardeşiz. Hiçbir beşeri güç bozamaz. Bu kahraman fedakar kardeşlerimizle bin yıldır omuz omuza silah arkadaşıyız.
 
   Dinsizlik beyaz Türklerde gavurun zağarlığını, beyaz Kürdlerde emperyalizmanın uşaklığını getirmiştir. İki cihanı kaybettiren bir zillettir. Fakat her ikisine de hatırlatacağımız güneş gibi  bir gerçek var:
Bir millete yapılacak en büyük hizmet ya dinine ya diline hizmettir.
 
   Hz. Bediüzzaman şarkın yalçın dağlarından doğmuş Kur'an güneşini güneş gibi ortaya koymuş, son asırdaki küfrün son silahı olan materyalist  inkarcı felsefeyi bir darbede çöpe atmış, Türkün-Kürdün mefahir-i tarihiyesini yeniden ortaya koymuş güneş gibi bir varis-i Peygamberidir.
 
   Emperyalist  gavurların insanlık tarihindeki en dehşetli taarruzu olarak yaptırılan harf inkılabı ile İslami medeniyet eserlerinin kapısına kilit vurulmuşken, altıbin sahifelik külliyatla seb'al mesani sırrına mazhariyetle hakikat-ı İslamiyeti  asrın ilim ve fen seviyesinde yeniden ortaya koyarak irşad-ı Kur'anide Asr-ı Saadetten muktebes en büyük inkılabı yaparak maddi-manevi İslam medeniyetine en büyük hamleyi yaptırmış birZat'tır.
 
   Üslub-u bedi'isi de  mahza Kur'ani olduğu için dünya edebiyatına meydan okuyan veya bedi' bir hamle 
yaptıracak bir şaheserdir. Doğuda dünyaya gelmiş, emperyalizmanın içerdeki uzantılarının emsalsiz ihanetlerine rağmen 
"Arabistan'da da olsam buraya gelmem lazımdı." diyerek batıda, Türkler içinde Kur'ani  bir i'cazla Türkçenin şaheseri bir külliyatla yaptığı ululazmane hizmetiyle Türkün, Kürdün, Arabın hülasa İslamın makus talihini yenip Nur-u  Kur'an'la zirveye taşımış, taşımakta olan bir Zat'tır. 
 
   Mukaddes mi mukaddes hedefi, gaddar emperyalizmanın rağmına Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu ispat etmektir ve etmektedir.
 
   Bu meyanda İslam kalesinin nöbettarları olan Arap, Türk, Kürt  vs kardeşleri hakikat-ı Kur'aniye nuruyla birleştirerek Cemahir-i Müttefika-ı İslamiyenin ( Birleşik İslam Cumhuriyetleri) tekemmülüne.. inşaallah kemaline talihli devlet ve hükümetimizle medar  olmak yolundadır.
 
    (Bunun aksi emperyalizmaya yem olmaktan ibarettir. Hz.Bediüzzaman Türklere, Kürtlere, Araplara vs adeta haykırıyor:" Düşmanlarınız cin gibi; siz ahmaksınız. İkiyüz derece aklınız ziyade çalışması lazım." Vesselamu ala menittebeal Hüda.
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>