Eyüp Ekmekçi
Müellif mi Olalım? Nura Hadim mi?
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
Hazret-i Üstadımızdan en fıtri bir ders alan veyedi yaşından ve onüç yaşından itibaren istibdad-ı mutlak devrinden başlamak üzere Nur Erkanları ve hizmeti içinde bulunan Üstadımızın mutlak vekili Hüsnü Bayramoğlu Ağabey,azami sadakatın bir ifadesi olarak "Nur talebesi kalemini kırar." tabirini kullandı. Malumunuz hesab-ı cari hakkında üç şeyden bahsediliyor. Umuma, ümmete faydalı bir eser(kitap);
 
İkincisi hayırlı bir evlat;
 
Üçüncüsü hayırlı hizmetlere medar bir akar bırakmak. Vefattan sonra da kıyamete kadar amel defterinin açık olmasına medar vesileler. Peygamber(A.S.M) bir Hadis-i Şerif'inde:"Ben nasın en sehisiyim(yani cömerdi). Benden sonra o ahirzamanda gelecek zattır." buyuruyor. Hatta bol bol dağıtacakmış;"daha isteyen yok mu diye ilan edecekmiş."diye rivayetler var.  Risale-i Nur Kur'anın malıdır buyuruyor Hazret-i Üstad. Benim ne haddim var ki ona sahip olayım buyuruyor.

Yani beşer karihasından çıkacak bir eser değil. İşte bu Kur'anın manevi muc'izesi olan asrın zulümatını dağıtıp imanı, İslamiyeti en azam mertebeden ders veren manevi mu'cize-i Kur'an için talebelerine,kendi te'lifi gibi tesahub etme kapısını açıyor.

Yani halis ve sadık bir nur talebesi Risale-i Nur'a kendi telifi gibi sahib çıkarsa;kıyamete kadar Risale-i Nur'la yapılacak iman hizmetlerinden derecesine göre,hissedar olma kapısını açıyor. Böyle bir hisse-i azime için aklı başında bir insan kalemini de kırar. Müsbet müdaafası için hayatını da ortaya koyar.

Bir tarihte Hüsnü Ağabey emperyalizma hesabına "ümmetin yahudisi" olarak Risale-i Nur'u tahrif ederek tahrif ederek aslını ortadan kaldırmağa çalışan o malum şahsa arka çıkmaya çalışan bir km bezirgan için:"Eyüp buna cevap vermemiş mi."diye bir kardeşe söylemiş.Ben de himmetleriyle iki üç gün önceden yazmıştım,Risale Ajansta neşredilmişti.
 
Merhum,Üstadımızın hususi hizmetkarı,Nur meslek-meşrebinin lisan-ı hal ve kal ile tercümanı ve timsali Zübeyir Gündüzalp Ağabey (R.A) bize gaibte bulunan bir kardeşine lahika tarzında Risale-i Nur'u tanıtmak veya bir taarruz vuku'unda Risale-i Nur'u ve menbaı olan Kur'anı müdafaa için "kaleminizi çalıştırın." derdi. 
 
Hatta bu meyanda sadet harici olarak bir mes'eleden bahsedeyim. Vaktiyle Zübeyir Ağabey ve vefatından sonra da Hüsnü Ağabey İhvan-ı Müslimin ile Nur talebeleri arasındaki fark mektubu için yetmişli yıllarda;

Yani Yeni Asya'nın Nur'un kudsi ve dünyevi hırs ve heveslerden müstağni,Kur'ani mesleğinin kuvvetini,dünyaya,siyasete alet etme yoluna yuvarlandıkları zamanda: "Bu bizzat Üstadımızın kalemidir ;her yerde okuyun." demişlerdi.Yani Asr-ı Saadetin bir in'ikası olan bu zamanda doğrudan doğruya Kur'andan ahzedilen,Kur'ani ve hüve hüvesine Muhammedi Nur meslek meşrebiyle diğer sıradan meslekler arasındaki farkı ifade eden bu lahika,Nur dairesini,en amilerini dahi ;dünyevi siyasi, his ve hevese bakan tarzlardan kurtarmak,muhafaza etmek hikmetiyle yazılmış ve tavsiye edilmiştir. 
Vesselamu ala menittebeal Hüda.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>