Eyüp Ekmekçi
Mel'un Projelere Karşı İlahi Proje
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
Gaddar Emperyalizmanın sözcüsü Lord Gürzon:"Bu Kur'an Türklerin elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. Ya bu Kur'anı sukut ettireceğiz veya Türkleri ondan soğutmalıyız." demiş.

Ondan sonra "Kabe Arabın olsun............" teraneleri buradan çıktı.

Bilmez ki cühela,Kabe kainatın kalbi. CHP Lozan'dan bu vizyonu alarak,bu necip millet içinde otuz sene tatbikine çalışmıştır. İşte Türk Türk Türk Türk teranesiyle bu millet uyutulmaya çalışılarak,hem Türkler İslamdan soğutulmaya çalışılmış, hem İslam vargücüyle ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Ondokuzuncu asırda esen ve teslis akidesini mağlup ederek fir'avunlaşarak tüm dinlere meydan okuyan materyalist felsefe cumhuriyetin başında gözleri kör etmiştir. Afyon yutmuş gibi ne yapacağını bilmez hale getirmiştir. O tarihte Hazret-i Bediüzzaman:"Ekser enbiyanın şarkta, ekser hükemanın garbta gelmesi kader-i ezelinin bir remzidir ki,şarkı ayağa kaldıracak din ve kalbtir. Felsefe ikinci derecededir." buyurmuştur.

Lord Gürzon'un ifadesindeki haşa Kur'anı sukut ettirmek veya Türkleri ondan soğutmak ;proje halinde Lozan'nın İç Yüzü başlığıyla Büyük Doğu mecmuası'nın 29.sayısında aynen ifşa edilmiştir. CHP bu ecnebi misyonu ve projeyı o kadar benimsemiştir ki,kendini bitirinceye kadar bu misyonda devam etmiştir.

Halbuki teslis hurafesini bitiren materyalist felsefeyi bitirecek ve Kur'anın mu'cizeliğini ve Kelam-ı Ezeli olduğunu isbat eden bir ders,şarkın dağlarında doğup Isparta Barla'dan bütün dünya ilim ve maneviyat alemini aydınlatan ve19.asrın zifiri karanlığını ortadan kaldıran altıbin küsur sahife türkçe(kısmen arabi) ve azami mertebede(İsm-i Azam mertebesinde) bir dersin vücuda geldiğini bile farkedememişlerdir.

O Nur-u azam-ı Kur'aniyi başlarına tac edip milletin İlim ve eğitimde Kur'anın Asr-ı Saadetten sonraki en büyük inkılabını yapan bu Nur-u Kur'an güneşinin gelen nesillerin ellerine verilmesi,bu milletin ikbal ve istiklal ve iki cihan saadetinin yegane hak yoludur. Ne kadar ehemmiyetli olduğunu şundan anlayınız ki,Lozan projesinin tam istedikleri neticeyi vermediğini gören mel'un emperyalizma,Feto öznesinde ayarladıkları münafıkane projeyle neticeye varmaya çalışmışlardır.

Yine o kudsi Kur'ani hakikatın hürmetine ve hesabına bu mübarek millete bir gün daha ihsan edilmiştir. En kahredici hadise bu olur ki,ahirzamanın en dehşetli dalaletlerine galebe edecek bir Kur'an güneşi elimizdeyken ne için gelen nesillerin ellerine vermedik dedirmesin Erhamürrahimin.
 
NOT: Hatta bu memlekette materyalist felsefe ile Kur'anın meydan muharebeleri,mahkemeler suretinde,önce üç kere cereyan etmiştir. İdam talebiyle yargılandıkları halde,Eskişehirde Tesettür Risalesi bahanesiyle bir sene ceza verilebilmiş, Denizlide beraat almış, galebesinin zaferini noktalamış. Afyon'da bütün siyasi entrikalara rağmen ve idam talebi ile mahkemeye verilmişken;altışar ay ceza,Hazret-i Üstada onsekiz ay ceza ile küfür hançeri kendine saplamış ve ölmüştür. Şimdi Türkiye, Alem-i İslam ve Dünya Nur'unu bekliyor. Dertler çok,deva elimizde.Ulul emirlerimize duyrulur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>