Eyüp Ekmekçi
Lozan Yahut, Karga Tilki Hikayesi
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
Yahudiler eskiyen Türkiye için:"Bizim sarı çocuk onları sürü gibi güdüyor."diyordu.Akı karası karışıktı eskiyen Türkiye'nin.
Bazılarının belki hala kafası karışıktır.Büyük Doğu mecmuasının 29.sayısındaki Lozanın içyüzü makalesindeki gerçeği okuyup görsünler.
 
Anlarız:İngiliz vesair emperyalizma, bizi canevimizden vurmak ister.Bu imtihan dünyasının da bir cilvesi.Ve bir murad-ı İlahi de,iman-ı İslamideki gücü ve basireti,o mel'un sömürgeci düşmanların taarruzlarını püskürterek göstermeyi murad eder.De..fakat bu necip milletin başına geçenler, milletin canevinden vurulmasına nasıl rıza gösterirler.Çünkü,milletin güçlü ve muvaffak olması,onların da şerefi ve şöhreti hesabına geçmiyecek mi idi!?.
 
Ve Bunun cevabını ben ortaokulda okurken,İstiklal harbimizin tarihini öğrenmek için okuduğum ve ordunun ve milletin bütün şerefinin tekadama verildiği eskiklasiklerden bir kitapta anlatılan bir hatırada buldum...
 
Halbuki onlar ve herkes bilirler ki:
MİLLETLER SAĞLAM BİR NOKTA-İ İSTİNADA DAYANMAZLARSA, YIKILMAĞA MAHKUMDUR.
 
Bu itibarla bizim nokta-i istinadımız olan ve aslında en yüksek ve kuvvetli  nokta-i istinad olan,yegane Hak Din İslam'ın tahribine,elliden önce ne için devlet terörü halinde sarılıp saldırdılar.
 
Mes'ele uzun.Biz tek cümle ile ifade edelim:Avrupa'nın emperyalist algı propağandasının te'sirine kapılarak ve
Din-i Hak'ın cahili olduklarından,"teslis"hurafesi zemininde hortlayan materyalist inkarcı felsefenin afyonunu yutmuş bir kafa ile,Hak Din İslamı mensuh Hrıstiyanlığa kıyas ederek, bu karga-tilki hikayesi olan Lozan emperyalist oyununa yenik düştüler.
 
Asıl sebep olan hatırayı da sonra tarihçilere anlatırım.
Hz.Üstad Bediüzzaman Said Nursi (R.A),bir dersinde,M.Kemale,Ayasofya Camiindeki cemaatı ve dualarını misal vererek,
sen şöhretini arıyorsun.Şöhretini çökmeğe mahkum Avrupa'nın geçici medeniyeti içinde değil,asıl muhkem ve iki hayata da bakanİslam medeniyeti ve Alemi içinde ara demişti...

Hatta Tarihçe-i Hayat kitabında var:"An'anat-ı Milliye-i İslam'iye lehinde istimal edilebilir bir deha-yı askeriyi,bazı zatların kuşkondurması ile maattessüf an'anat aleyhine geçti."deniliyor.Allahu a'lem..o günün ağır şartlarında,Hz.Üstad (R.A),"Ben bu dini bir racul-ü facirle de te'yid ederim."
 
Hadis-i Kudsisindeki bir hakikatla bir çare gibi düşün müş olabilir diye hatırıma geliyor.Haddi aşmıyayım..kusurumuz varsa,Allah afvetsin.
 
Zannederim merhum Mustafa Sungur Ağabey (R.A) de:Tarihin en dehşetli münafıkane emperyalist İslam düşmanlığı projesinin öznesi olan Feto'yu müsamaha ve nurani meşrep ikazları ile senelerce kurtarmağa çalışmıştı...
 
Eğer anlıyabilse idi,Yeni Türkiye tarihi,bir kudsi,Kur'ani deha ile bir siyasi dehanın ittifakı ile daha şa'şaalı bir tecelli ile tahakkuk edecekti - Allahu A'lem-.

Demek büyük zatların hedefi,ihatası ve dua keyfiyeti de büyük oluyor.Fakat,ubudiyetteki edebin şartı ve iktizası ile,neticeyi Halik Tealaya bırakıyor, gelişen duruma göre muamelatlarını icra ediyorlar.
 
Mühim Bir Not:Hz.Üstad Bediüzzaman  Said Nursi (R.A)'ın tabirleri ile:Her derdin layık devasını ihsan eden Rab-bi Rahım;bir murad-ı ezeli ile,İnsanın,bilhassa müslüman'ın başı üstünde dönen değirmen taşı olan imtihan dünyasında,hususen bu ilim ve fen asrındaki en dehşetli iman-küfür mübarezesinde:İlim kisvesinde taarruz eden küfr-ü mutlaka mukabil,Kur'anın ilim ve hikmet nuruyla açılımı olan Resail-in Nur'u;yani "müsbet ilimler"in mevzuu olan ve hakikatta "cismani Kur'an"olan kainat kitabının münzel Kur'an nazarı ve lisanı ile okunuşunu,bu son asrın dimağına,Kur'an'ın ilmi açılımı ve manevi mu'cizesi olarak ihsan etmiş idi.
 
Yani:Her asırda cereyan eden imanla küfrün mücadelesinin,Asr-ı Saadetten sonraki en büyük bir tecellisi olarak,o
haddini bilmez materyalist inkarcı felsefeyi tarihin çöplüğüne atan Kelamullahın asra dersi, Risale-i Nur olarak gelmişti.
Yani Dar-ül-Erkam misillu,"TEFEKKÜRÜ SAATİN HAYRUMMİN İBADETİ SENETİN." sır-rı azıyminin  Kur'ani dersi
Risale-i Nur  ile açılmıştı. Ve Hazret-i Üstad Bediüzzaman Said Nursi (R.A) buyuruyor :"Ehil olanlara velayet-i kübra feyizlerini ifaza eder."

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>