Eyüp Ekmekçi
Kur'an'a Hadim Olup Hizmet Etmek Nasıl Olacak!
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
Kur'an'a Hadim Olup Hizmet Etmek Nasıl Olacak!
Feto'yu Kitap Niye Çarptı! Neden Böyle Oldu; Nasıl Olması Lazımdı?!.

Hak ve Hakikat Adına Cevabı;
İmam-ı Ali (R.A) Ve Hz Üstad Bediüzzaman Said Nursi (R.A)'dan Vereceğiz:

İmam-ı Ali (R.A) Buyuruyor:
"Siz Önce Hak Ve Hakikatı Tahsil Ediniz; Sonra Herkese Ve Her şeye O Noktadan Bakarsınız!" İşte Sır Bu! Hakikat
Dersinin Tahsili Böyle Olur.

Yani: Herkese Ve Her şeye Mana-yı Harfi İle Allah Hesabına Bakmak!

Bunun Zıddı: Hak-Hakikat Nazara Verilmeden, Hep Şahıs Nazara Verilip Şartlama Şartlama..İnsanlar Allah'ı Tanımak,Hak Ve Hakikata Rabtolmak Yerine Şahsa Şartlanırsa,Netice Ne Olur!

Pekmezci Denen Bedbahta Sorun!
"Hocama Tapacağım Geldi." demiş.Allah Korusun. Küfrün dibi İla Cehenneme Zümera!

Hz Üstad Bediüzzaman Said Nursi Nasıl Muamelede Bulunuyor! Tarzı, Mesleği Nedir de!
 
Buyrun: "Beni Ziyarete Gelmeye Lüzum Yok! Risale-i Nur Kur'anın Malıdır.Ben Onun (Risale-i Nur'un) Bir Talebesiyim.Ne Haddime Böyle Bir Eserin Sahibi Olayım! Risale-i Nur'u Okumak,On Kere Benimle Görüşmekten Daha Faidelidir." buyuruyor.
 
Gençliğinde Yıllarca Hz. Bediüzzaman: "Ya Rabbi! Kur'an'a Ayine Bir Tefsir İhsan Eyle!" diye Geceleri Ağlayarak Dualar Etmiş! Vermek İstemeseydi;İstemek vermezdi!" İşte Vermiş.

Öyle ki: Kendini Kur'an'ın Bu En Orijinal,İlim Ve Fen Asrının Dimağına Dersinin Talebesi Bilip Yüz Defa,Bin Defa O Kendi Telif Ettiği Eserini Okumuş.
 
Çünki:"Kardeşlerim Mal Benim Değil;Kur'anın Malı!" Buyuruyor. Ve Kur'an'ın Dersi Olarak Yüzlerce Defa Okuyor O Kudsi Deha Sahibi!
 
Zira: Vahyin Vazifesini Gören Külli İlhamlardan Olarak O Müstesna Zata,Varis-İ Etemm-İ Nebi(A.S.M) Olarak Görev Verilmiş.Son Müceddid!

Nasıl!

Rasulullah (A.S.M)Şöyle Buyuruyor:"Ben O Süfyanın Zamanında Gelseydim En Tenha Bir Yere Çekilir Kur'andan İman Bürhanlarını İstihraç Eder;Ona Onunla Mukabele Ederdim."
 
İşte Devrin Dalaleti Olan Ve Bizden Bir Nesil çalan Materyalist İnkarcı Felsefe Afyonunun Tahribatı Giderilmeden,Devlet de, Millet de Sıhhatli,Güçlü Olamayacağını Bilen Hz Üstad Bediüzzaman(R.A) "Milletin Kalp Hastalığı Zaaf-ı Diyanettir Onu Takviye İle Sıhhat Bulabilir." Diyerek, M.Kamal'ın Ve Arkadaşlarının Israrlarına Ve (Ömür boyu Mebusluk, Şark Umumi Vaizliği, 300₺ Maaş Vs Tekliflere Rağmen,"Ben Ahiretime Çalışacağım." Diyerek Van'a Avdet Ediyor.
 
Hz Peygamber (A.S.M)'in O Gaybi,Fakat,Varis-i Etemmine Açık Emrini İfa Etmek Üzere;Dine Devlet Terörü Tatbik Edildiği Şartlarda;28 Sene Sürgün 20 Defa Zehirleme Zulümlerine Ululazmane Göğüs Gererek O Kur'ani İrşadın,Fen Asrının Dimağına Dersi Olan Risale-i Nur'u Te'lif Ediyor.
 
Memlektimizde İlk Hürriyet "Beyaz İhtilal" Denen Elli Seçimleri İle Oldu.Sonra Rahmetli Milli Şehidimiz Özal, Ve Şimdi Son Yirmi Sene Üç yüz Senelik Ecnebi Planlarını Boşa Çıkardı.Hamd Rabbil-Alemine!
 
Not: İşte,Hak Ve Hakikat Hesabına Değil,Direkt Ve Israrla Kendi Şahsına Bağlayıp Enesine Hadim Yapanın Bütün Harekatı Şer Ve Şürurlar Hesabına Geçer.Kurnaz İnsi Şeytanlar Onu Kendi Meş'um Emellerine Köle Yapar. Ve Kitap Böyle Çarpar!..
Feto Gibi Milyonları Fani Dünya Macerası İçin Yakar!

İkinci Kısım 
 
124000 Peygamber,Hususen İkicihan Serveri,Sultan-I Levlak'e(Asm) Kemal-İ Hulus İle İttiba' Eden,Said Nursi (R.A) Misillu Milyonları,İnşaallah Milyarları Hak Ve Hakikat Nurları İle Tenvir Eder,Şakirdlerini de;Mezkur Enbiya,Evliya,Suleha(Salihler) Kafileleri İle Ebedülabad'da Saadet-İ Ebediye'nin Enva-ı Tecelliyatına Nail Eder.
 
Bu Dünyada Da O Saadetin Bir Misalini, Yeni Türkiye Ve Alem-İ İslam,Belki İnsaniyet Çapında Saadet Devirleri İle Yaşatır.
 
Bu Nuh Tufanı Misillu,Bizi(İnsanlığı)Terbiye İçin Verilen Virüs Tokatından Ders Almazsak,Allah Korusun Daha Büyük,Belki kıyameti Koparacak Belaya Müstehak Olmaktan Korkmak Lazım!
 
Korkmayan,O Korkmadığı Akıbete Uğrar Diye Rivayet Var. Belanın Büyüklüğü Nisbetinde Fırsata Çevirecek Elimizde Bizatihi Kur'an'ın Nuru Bir Hakikat-I Kur'aniye Hazinesi Var?
 
Madem Evdeyiz.
 
Son Varis-İ Nebi Asv Hz Üstad Bediüzzaman'ın,Chp'nin Devlet Terörü İle Hanesinde 30 Sene Yaşadığı Çile İle Vesile Olduğu Şimdi Enaz 80 Lisanda Dünya'yı Tenvir Eden Muhammedi Hayatına Tam İttiba' İle,O Hazine-İ Kur'aniyeye Talebe Olalım. Ötesi Gelecek,Çok Güzel Gelecek İnşaallah!
 
Not: Hz Üstad M.Kamal'a Bu Tavsiyede Bulunduğu Gibi;Merhum Mustafa Sungur Ağabey De Feto'ya 30 Küsur Sene Sömürgeci Kölesi Olma; Kelamullah'a Hadim Ol Diye Çok Beliğ Hal Ve Kal Dersleri Verdi! Heyhat!..
 
İşte,Feto Gibi Bu Manevi Elektriğin Darbesine Çarpılmamak,Hakiki Bir İstimetle Nur-u Kur'ana Hadim Olup Yıldızlar Gibi Terakkide Daim Olmak İçin,Hz Üstadımızın Vasiyetleti İle Omuzlarına,O Kur'ani Meslek-Meşrebin Dersini Hal,Kal Ve Fiillerin de Yerleştirdiği Mutlak vekil İle Beraber Olup İttiba'a Çalışmak Gerekiyor.
Vesselamü Ala Menittebeal Hüda!..
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>