Eyüp Ekmekçi
Kimden Tarafsın, Son Pişmanlık Fayda Vermez
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
SÖMÜRGECİ,İNSANLIK DÜŞMANLARINA KAPILIP KAİNAT HAİNİ VE YANDAŞI OLMAK MI..
MİLLİ DEMOKRATİK CUMHURİYET  ZEMİNİNDE BULUŞUP SAYIN ERDOĞANLA AÇILAN ŞA'ŞAALI MİLLİ İSTİKBALE BERABER  SAHİP ÇIKMAK,TALİB OLMAK MI!
 
(KARŞI muhalefet iyi düşünsün.Son pişmanlık fayda vermez.)
 
Vatan hainliğini,çok uluslu sömürgeci projenin münafık öznesi olmuş bir yapı ve şahsı müdafaa etmeniz,Allah korusun,bu halde kazansanız,kapıda bekleyen sömürgeci işgal kuvvetlerini,resmen işgal için davetiye çıkarmak olmaz mı!
 
Kaldı ki,15 Temmuz'da bu işgal teşebbüsünden;milletimizi,memleketimizi,önce Allah,Hafiz-ı Zül-Celal korudu.
Lider (Mareşal Başkomutan) sıkıyı görünce sıvışanların aksine,"Dışarıda zilletle yaşamaktansa,vatanımda izzetim,şerefim le ölürüm."dedi.Millet-i Merhume'mizin imani şecaat-ı kudsiyesi ile kazandık.
 
Hazret-i Üstad Bediüzzaman Said Nursi (R.A) da,28 sene sürgün 20 defa zehirleme zulümlerine rağmen,ne kaçtı,ne da hilde talebelerine menfi mukabeleye izin verdi.
 
Bugün AK İKTİDAR;o ulul-azm mazlum Zatın makbul dualarının, halis ve müsbet hizmetinin,ulul azmane sabır ve tahammülünün semeresi bir cihette. Sayın Erdoğan'ın sağlam karakter ve Hak yolda istihdamının,yani doğrunun yardımcısı olan Allahü ZülCelal'in muradı ve ihsanıdır. Murad-ı İlahinin(ki milletçe layıksak) karşısına çıkılmaz.
 
"ALLAHLA PENÇELEŞEN DÜŞER."HŞ 
 
Memlekete zerre kadar iyiniyet ve hamiyetiniz varsa,inanmadığınız yalanlarla,milletin memleketin  nazik zamanında,tahrip etmekyerine;siz de,vatan haini,millet düşmanı içten-dıştan örgütlü ihanet çetelerine payanda olmadan, milli ve millete kuvvet verecek vizyon üretin; haset ve ihtirastan çıldıran düşmana içerden gedik açmak durumuna düşmeyin.Dış düşmandan daha suçlu ve zelil duruma düşersiniz.
 
Şu her aklın görebildiği milli istiklal harbimizin karşısında kalmayın. İki hayatı birden kaybattirecek ihanet tavırlarına sizi iten şeytanların,bilerek (aklı olanın bilmemesi mümkün değil) aleti olmayın.
 
Şu,düşmanları ürküten,çıldırtan manevi ve onun neticesi olan  maddi terakki ve dünyanın mazlum milletlerine örnek olan milli hamleleri mizde sizin de bir cihette payınız olur.
 
Demokratik Cumhuriyetimizi birlikte inşa etmiş oluruz.Gündelik teferruatlar unutulur,milletçe şerefimiz göğe çıkar.Hepimizin malı bir medeniyet yoluna girmiş oluruz.
 
Zaten,Avrupa'nın,örneğini Asr-ı Saadetten aldığı Cumhuriyet; iki noktada İslamla özdeş oluyor: Çoğulculuk,İslam'daki "sivad-ı azam" esası ile örtüşüyor.
 
İkinci müşterek esas:EMRUHUM ŞÚRA BEYNEHUM Ayet-i Samedanisi ile,(Birinci Meclisimizin duvarında vardı) meclisimiz " MİLLİ ŞURA'mız oluyor.Arife işaret yeter.
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>