Eyüp Ekmekçi
Kemiyet Keyfiyet veyahut Has Daire
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
Merhum Zübeyir Ağabey'den işitmiştim "Büyük zatlar (ehassül havas) yetmiş cihetten serd-i kelam ederler." buyurmuşlardı. "Ben Üstadımızın sözünde on beş manaya kadar çıkmıştım." dedi. Demek düşünmek,teemmül etmek gerekiyor. 
 
Hazret-i Üstad Bediüzzaman (R.A),en zeki ve toparlayıcı talebesi olan Merhum Ceylan Ağabey'e:"Ceylan kaç kişi var." diyerek ders cemaatini soruyor. Ceylan Ağabey:"Elli kişi var Üstadım." diyor. Hazret-i Üstad:"Elli çok;iki kişi olsa kafi." buyuruyor.

Lahikalarda da daima şu şekilde keyfiyet üzerine tahşidat yapmışlardır.
 
Aziz, sıddık kardeşlerim ve manevi Medreset-üz Zehra'nın Nur şakirdleri!
Ben Isparta'ya geldiğim vakit, Isparta'da İmam-Hatib ve Vaiz Mektebinin açılacağını haber aldım. O mektebe kaydolacak talebelerin ekserisi Nurcu olmaları münasebetiyle o mektebin civarında gayr-ı resmi bir surette bir Nur Medresesi açılıp, o mektebi bir nevi Medrese-i Nuriye yapmak fikriyle bir hatıra kalbime geldi.

Bir-iki gün sonra güya bir ders vereceğim diye etrafta şayi' olmasıyla o dersimi dinlemek için rical ve nisa kafilelerinin etraftan gelmeleriyle anlaşıldı ki, böyle nim-resmi ve umumi bir Medrese-i Nuriye açılsa o derece kalabalık ve tehacüm olacak ki, kabil olmayacak. Afyon'da mahkemeye gittiğimiz vakitki gibi pek çok lüzumsuz içtimalar olmak ihtimali bulunduğundan o hatıra terkedildi. Kalbe bu ikinci hakikat ihtar edildi. Hakikat da şudur:
 
Her bir adam eğer hanesinde dört-beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük Medrese-i Nuriyeye çevirsin.

Eğer yoksa, yalnız ise, çok alakadar komşularından üç-dört zat birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir Medrese-i Nuriye ittihaz etsin.

Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul olsalar, hakiki talebe-i ulumun sevablarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlas Risalesi'nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar.

Hakiki ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki adi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum.

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Hasta Kardeşiniz
Said Nursi

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>