Eyüp Ekmekçi
Her Mesele Ehlince Görüşülür
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
Alem-i İslam ulemasınca malumdur: Hz Üstad Bediüzzaman "mataryalizm"in putlaştırılıp din halinde getirilmeye çalışıldığı zamanda bilimi(ilim) küfrün elinden alıp imanı, Kur'an'ı, İslamı ilimle izah ve ispat etmiştir. 
 
Bunu yaparken ihlas çıtasını en yüksek seviyede tutmuştur. "Said yoktur..Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur; konuşan yalnız HAKİKAT'tır,HAKİKATI İMANİYE'dir." diyor. Bu mana anlatılmaz; Risale-i Nur'u okumakla biraz muttali olunabilir.
Bu kudsiyette bir mesleki Kur'aniyi elbette temsil etmek de çok zordur. (Konuşan Yalnız Hakikattır lahikalarını okuyunuz.)
Hazret-i Üstad varis kıldığı Nur Erkanlarına:" Bu zamanda öyle muallimler lazım ki, delilsiz sözlerine itimad edilsin." seviye ve kudsiyetinde ders ve terbiye vermiştir.
 
Evet bu ders ve terbiyeyi alanları tanıyanlar bilir. Onların Hazret-i Üstad ve iman nurları hazinesi ve hizmeti hususundaki sözlerini işittiklerinde kemal-i itminan ile dinler ve hüccet kabul ederler. 
 
Gelelim çarpılmışların kalü kıyllerine mukabil arz ederiz ki: Durum gayet açık.
 
Hazret-i Üstadımızın omuzlarına tevdi ettikleri kudsi vazife icabı olarak, üstadımızın Emirdağ II de buyurdukları "Böyle zamanlarda böyle eserleri neşretmek devletin vazifesidir." makamında hususan millet ve gençliğimizin son derece muhtaç olduğu bu imani Kur'ani derslerin devlet eliyle neşrinin ehemmiyetini ifade ve tebliğ etmek üzere en meşru ulul-emirlerimizle görüşmek maslahatı için orada bulunmuşlardır. 
 
Hatta Sayın Başbakanımız (inşaallah Alem-i İslam Başkanımız) :"Niye on senedir gelmediniz!" dediklerinde, bizim siyasi dünyevi hüviyetimiz ve mes'elemiz olmadığı için Üstadımızın emri ve Nur'un maslahatı için geldik mealinde mukabelede bulunuyorlar.
 
(Bu emir ve maslahatın dersi Envar Neşr. Emirdağ II s.7 vs...) 
Hatta Kültür Bakanımız:" Ağabeyler!. Nur'un asliyetini bozmak derecesinde bu kadar korsan neşriyata ne için mani olmadınız!" diyor. 
 
Ağabeyler:"Biz çağırdık, izah ettik; fakat bizim elimizde maddi otorite olmadığı için dinlemediler." diye cevap veriyorlar...
Aziz milletimizin en meşru ve yüksek otoritesi olan hükümetimizin Sayın Kültür Bakanı:" O zaman biz bu işe el koyacağız. Yoksa Hz. Üstad Haşr-i Ekberde bizim yakamıza yapışır,hesabını veremeyiz." buyuruyorlar. 
 
Müracaat hak.. muhatap otorite hak..
Ötekilere ne diyelim siz tayin edin. 
En iyisi "öteki" olmaktan vazgeçsinler. 
Vesselam.
Mübarek bereket ayının en bereketli günlerinde ıztırarla dualarınıza muhtaç kardeşiniz 
 
EYÜP EKMEKÇİ 
 
Dipnot: Bu seviyede bir görüşmeyi melekler alkışlıyor.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>