Eyüp Ekmekçi
Haddini Aşanlara Cevap!
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
Evet ! Dekokratik haklar ve Cumhuriyet bizim esasta yerli malımız.
Haddini Aşanlara Cevap!
 
Yunanı denize Allah!Allah! diyerek döktü ecdad.Bu bir İki:Eskiyen (onların eskittiği)Türkiyede demokratik cumhuriyete darbeler hep CHP ve iç ve dış vesayet odaklarından gelmiş;her seferinde bu necip şanlı millet,iman ferasetiyle şahlanmış,demokratik iktidarını yerine oturtmuştur.
 
Müsteşrik:"İslamiyet olmasaydı,Rönesans olmazdı."der.İlim,irfan,Cumhuriyetin esası, insan hakları(Hukukullah ile beraber her nevi hukuku)İslam'da görmüş ;alabildiğini almıştır Batı.
 
Bizde iman zayıflığı ile aşağılık kompleksine düşerek dejenere olanlar,her şeyi;dün sokaklarından lağım akan,sonra sömürü siyasetiyle her nevi zulmün ve fıskın içinde olanlardan almağa çalışır; taklidi de beceremezler.İnsan ve cem'iyetinin iki yönü vardır: Madde ve mana..ikisinde de yaya kalmışlardır.

Şimdi de kurusıkı söylemlerle,utanma makamında şecaat arzetmeğe kalkıyorlar.Ayıp!Ve yine demokratik ortam ve hadisede demokrasiye yine sen saldırıyorsun.
 
Bir de,sağlam Müslümanı,cumhuriyet mevzuunda takıyye yapmakla itham etmeğe çalışıyorlar.İki kere gaf! Biri demokratik cumhuriyete hep darbe vuran sensin.İki:Sen hak dini bırakmakla iflasın verdiği kompleksle her şeyini garba bağlamışsın.Biz Avrupanın vaktiyle ceddi emcedimizden iktibas ve iktisab ettiği ve aslı EMRUHUM ŞÚRA BEYNEHUM fermanı ile özdeş,yani yitik malımız olarak demokratik  cumhuriyeti alıyoruz. Acaba anlayabilir misiniz!..
 
Fakat kabahat bizde!. anlatamamışız demokratik cumhuriyetin esasta İslamdan,nakıs bir taklitle alındığını...
Bir de,Kur'anın,bu asrın dimağına bir dersi olan Risale-i Nur'un imanı,İslamiyeti ilmen izah ve isbat ettiğini..yani :İlmin esasta Din-i Hak'tan ayrılamayacağını.Bediüzzaman Hazretlerinin tabirleriyle ilmin pederi İslam olduğunu!..
Not:İman  edenlerin iki hayatı var..diğerlerinin tek hayatı var.
 
"Hayatta en hakiki mürşid ilimdir." buyuruyor lisan-ı Nebevide "ilmin kapısı" olan Hz. Ali (R.A).
"Kainattan Halikını (yaratıcısını) soran bir seyyahın müşahedatıdır."cümlesiyle ifade edilen Ayet-ül Kübra kitabını keşfetmiş;yazmak istemiş;
Rasulullah (A.S.M):"Ya Ali onu sen değil,senin bir evladın yazacak." buyurmuşlar.

İşte o Ayet-ül Kübra'yı ve 6000 küsur sahife Kur'anın ilmi ve manevi mu'cizesini, İmam-ı Ali Radiyallahuanh'ın hem nesebi hem manevi evladı Hazret-i Bediüzzaman Said Nursi (R.A) te'lif ve neşr ve tedris etmiş ve etmektedir.
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>