Eyüp Ekmekçi
Feto ve Meczubları
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
MUKADDES MEFHUMLARIN İSİMLERİNİN MEŞ'HUMANE FANİ MAKSATLARDA KULLANILMASI
 
Mukaddes mefhumları imtisal edip şefaat ve bereketi altına girenler var. Fani ve şahsi güdük maksatları için kullanmaya kalkıp itab-ı Rabbaniyeye çarpılanlar var.
 
Bu zamanda imtisal edenlerin, Hazret-i Bediüzzaman'a ayinedar olarak mazhar olanların şahı olanlar; Nur'daki Al-i Beyt silsilesinin başını çeken "mutlakvekiller" 
 
Bir de,sair varis-i müceddit olan Ağabeylerdir. "Benim gibi binler varisi bulunan" tabirleri de var.Fakat "mutlakvekiller" bizzat kudsi,Kur'ani meslek-meşreb-i  Nuriye hesabına vazifedar kılınmışlardır.Bilfiil bu kudsi veraset-i uzmayı hakkıyla ifa etmişlerdir.
 
Bahis uzun.Kısaca:Mutlakvekillerin,Rahmet-i İlahi,avn-i Peygamberi(A.S.M) ve Necip Muazzez Üstadımız'ın a'zam himmetleri ile nurani bir müdebbiriyetle o kudsi tarzı,imtisal edip ettirmeğe a'zami himmetle muvaffakıyetleri olmasa idi,içten ve dıştan şer ve münafıkane müdahalelerin şaşırtması ile,o çok mühim (Şah-ı Geylani ve İmam-ı Rabbani (R.Anhüm) hatıralarında ifade edilen tarikatvari veya siyasetvari saptırmalarla asrın "HİZB-ÜL-KUR'AN'ı olma keyfiyeti haleldar olabilecekti.

Sadede gelelim:Bütün mukaddes mefhumları sonuna kadar kullanmaya kalkıp yani o mukaddes mefhumların insanlar üzerindeki nüfuz ve kuvvetini, fani ve hatta melun emelleri hesabına kullanmaya çalışıp itaba hatta lanete uğrayanlar..başta Feto ve meczubları.

Bu uzun mevzuu Risale-i Nur'a hakkıyla vakıf olanlar idrak etmektedirler. Bu uzunlukta kısa kesip Kur'an'ın bu asırdaki ilmi ve manevi mu'cizesi olan Risale-i Nur'dan alacağımız kudsi derslere havale ediyoruz. 
 
VESSELAMU ALA MENİTTEBEAL HÜDA

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>