Eyüp Ekmekçi
Evet Evet Evet Yeni Bir Türkiye için Evet
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
EVET!.EVET!.EVET!..
Dıştan kurulup güdümlenen tüm gurup ve terör örgütleri (hayır)diyor..
Demek hayr,EVET..EVET..EVET 'te.

Bazı kurnaz demagoji ustaları,safları kandırmak için,meclis lağvediliyormuş gibi diktatörlük gelecek diye bir nakarat tutturmuşlar.
Meclis hem milleti temsil ve müzaheret hem Reis-i Cumhura müzaheret ve nezaret(kontrol) makamında devam ediyor.
Artısı:İcra ve yürütmeningeçmişteki hantallıktan kurtulup YENİ BÜYÜK TÜRKİYE'nin inşasında,aslı bizde olan"mev'ud" hedefleri(23-53-71)milli dinamizmimizle gecikmeden takibedip yakalamaktır.
 
Görüyoruz,3.köprüden vs 3.havaalanına kadar dışgüçlerle aynı koro olup "istemezük" nakaratlarını,utanmayı da kökten silmişler,mantık ta üretemedikleri halde devam ediyorlar.O tiplere kalsa idik;kağnı devrinde ve köy enstitüleri rezaletleri içinde avunmaları devam ederdi.
 
Bir Osmanlı diplomatına sorulmuş:"Her seferinde nasıl isabet ediyorsunuz?"
-Mealen naklediyorum-
Osmanlı diplomatı:"Biz rakip devletin sefirine sorarız,ne diyorsa onun aksini yaparız." demiş. 

Şimdi biz bu Yeni Anayasa ve Başkanlık sistemi oylamasında,sömürgeci emperyalizmanın lisanı olan Batı medyasına bakalım. Onlar hayır de diyor. Öyleyse "EVET" diyeceğiz. 

Son sistem sömürücü gaddarlık olan faiz lobisi hayır deyin diyor. Mes'ele gayet açık. Sömürünün bu nifak şekline girmiş usulünü bozmak için, yani:Eski Türkiye'de bir gecede( yüzde yediyüze)varan faiz sömürüsü ile bu milletin maddeten iflahını sökmüş bozuk düzene karşı, milli müdafaamız hesabına "EVET" diyeceğiz.

Hazret-i Bediüzzaman'dan:"Şark husumeti İslam'ın inkişafını boğuyordu zail oldu ve olmalı. Garb husumeti İslam'ın inkişafına medardır baki kalmalı."

Ve içimizdeki dış bağımlılar için:"Dünyada en ahmak odur ki böyle dinsiz serserilerden saadet ve terakki-yi hayatiyeyi beklesin." buyuruyor.Zaten taş taş üstünde bir eserleri yok. Milletin maddi ve manevi varlığını yıkmak ve talan etmekten başka.(Saysak kitap olur.)

Biz başka milletlere benzemeyiz. Tarihi seyirde maddi manevi en stratejik noktada bulunan memleketimiz bir takdir-i Hüda ile imanla küfrün mücadelesinin merkezi cereyan sahasıdır. Ve Hazret-i Üstad Bediüzzaman'ın buyurdukları gibi Müslüman neslinden gelen bir adam dinini bıraksa,dönüp Hristiyan olamaz. Musevi de olmaz. Anarşist olur. 
Milli ve demokratik hayatımızdaki bütün aksamaların sebebi budur. Resimde herzaman görülüyor.

Ey imanlı ve izanlı kardeşim!

Nasıl 15 Temmuz'da abdest alıp iki rekat namaz kılıp şehadete yürüdün ;şimdi milli selamet ve hamlelerimiz için FETÖ perdesinde ittifak etmiş iç ve dış emperyalizma gaddarlarının vesayet ve esaret planlarını,entrikalarını bitirmek için Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi'mize "EVET" diyoruz. 

Mühür şimdi senin elinde. Vesvese şeytanlarına hakkını ve iradeni kaptırma.Yüzer yıllık şeytani planlarını boz.
Yeni Türkiye İslam devletinin en doğal şeklidir BAŞKANLIK.

Zira dünyada en mazlum milletler olan İslam milletlerinin fiilen müdafaasında tarihi misyonunu ifa etmektedir.
VEFFEKAKÜMULLAH!

"ÜMMETİM EKSERİYETLE DALALETE SÜLUK ETMEZ."

Hadis-i Şerifi asırlardır ve bilhassa bu son çok entrikalı asırda,dürüst demokratik seçim usulünde millet olarak daima şaşmaz te'minatımız olmuştur.Bundan sonra da tevfik-ı İlahi ile milli selamet,emniyet ve terakkimizin te'minatı olacaktır İnşallah!..Vesselam.

Aslında size bir sır-rı İlahi'den bahsedeyim:Kitabımız Kur'an'dan aldığımız derslere göre:
Rab-bı Zülcelal Din-i Mübininin izzetini,bizim dini ve dünyevi tembellik lerimiz ve İslam düşmanı emperyalizmanın şeytani operasyonlarıyla,içten dıştan proje ve entrikalarıyla geçen asırda içine düştüğümüz zilletten Mukaddes Dininin izzetini kurtarmak irade etmiş;kavli,kalbi,fiili makbul dualar bereketiyle bugünler bize verilmiştir.
 
Biz de bu meyanda hayatımızı yaşıyoruz..yaşıyacağız.Allaha şükür ve vesile olan kuluna,kullarına teşekkür eder,bize düşen hukuk ve vazifeleri ifa edersek,çok ilerilerini göreceğiz İnşaallah!

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>