Eyüp Ekmekçi
Demokrasi Havarilerine!
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
EVET diyenleri denize dökeriz diyen CHP liler,sözüm ona demokrasi havarisi kesiliyorlar.Bu ne perhiz;bu ne lahana turşusu.
 
Hem demokratik rejimin esası olan seçime inanmıyorsun,hem demokrasiyi,cumhuriyeti kimseye bırakmıyorsun.Biz hak olanı söyliyelim.İnsanlık bizde kalsın.Yani biz Nebi(A.S.M) ın:"Ümmetim ekseriyetle dalalete süluk etmez."fermanı mucibince, hem hakiki cumhuriyetçiyiz.Hem eskiyen yani sizin darbelerle eskittiğiniz Türkiye'de bile;siz hep cumhuriyete,demokratik rejime darbeler vurdunuz.
 
Biz hep demokratik rejimin esası olan seçimlerle gelip devleti,rejimi ayağa kaldırdık.
 
Ne yapalım yani,çare ne!
 
Hem inanmıyorsunuz cumhuriyete, hem kimseye bırakmıyorsunuz.Gökten adam mı inecek..yahut tapacağınız birini mi bulacağız.O da Cumhuriyet olmaz, mutlakıyet olur.
 
Mesleğiniz ne,ibraz edin;biz anlıyamadık!..
 
Yoksa,vaktiyle manda istiyenleriniz vardı ;onu mu istiyeceksiniz!
 
15Temmuz ve cihan harbi ve İstiklal savaşı gösterdi ki,bu millet imanından aldığı bir izzet ve şeha metle;manda,esir olmaktansa ölmeyi tercih ediyor.Yani:İzzetle mevti,zilletle hayata tercih ediyor.Reisimizin modern yatla kaçmak yerine,memleketimde ölmeyi tercih ederim dediği gibi...
 
Fakat mazurdurlar..Çünki,
 
Avrupanın,teslis hurafesi yüzünden maruz kaldığı papasların zulmünden kurtulmak için, devlet şekli olarak tatbik ettikleri laikliği cehaletle şahıslarında da tatbik ederek,laikim diyenler, Hak dine sırt çevirdiklerinden bilemiyorlar ki,Avrupa pekçok şeyi İslamdan aldığı gibi,cumhuriyetin de hakiki tatbikatı,Asr-ı Saadette tahakkuk etmiştir.Hazret-i Bediüzzaman Said Nursi (R.A):"Dört Halife,hem halife hem hakiki manada reis-i cumhur idiler."buyuruyor..isim ve resim değil.Ve müsteşrikler "İslamiyet olmasaydı Rönesans olmazdı."derler.
 
Not:Bu mes'ele;Kur'an 'a
 
kudsi ve ilmi bir ayine olan ve materyalist felsefeyi öldürüp iman ve İslamiyeti n hakikatını bütün mertebeleriyle izah ve isbat eden 6000 küsur sahife Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat'ın
 
Yirmialtıncı Mektub,Üçüncü Mebhas,
 
Beşinci Mes'ele'sinde halledilmiştir.Ona bakınız.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>