Eyüp Ekmekçi
Tek Kelime İle; Güçlü Meclis ve Seri İcraat için EVET
Eyüp Ekmekçi
A- A A+

Birbirine karıştırılan iki mes'ele var.
YASAMA ve İCRA..
İkisini ayrı ayrı mütalaa etmek lazım.

Evet zaman şahs-ı manevi zamanıdır. İşte onu yeni anayasada milli şuramız olan ve güçlendirilen MECLİSİMİZ temsil ediyor. Fakat icrada eski Türkiyenin ayaklarına vurulan prangalardan kurtulması için,iki başlılıktan kurtarıp icranın tek merciden tevzi edilmesi,fıtrata yani insanın doğasına uygun olanıdır. Bir köyde iki muhtar bile olmadığı halde, devlet iki başlı olabilir mi! Bu bir emperyalizma kurgusudur. Eskiyen Türkiye'de Devletin ayağına kurnaz emperyalistlerin vurduğu prangadır.
İşte misal, rahmetli Özal ile Demirel devri...

Seçimler toplumların imtihanıdır. Aklı başında,kalbi yerindeyse kazanır.

Değilse; kendi eliyle hanesini, dünyasını kendi başına yıkar.Bu necip milletin hayatı ve maddi -manevi terakkisi,tekamülü;İkicihan Serverinin verdiği müjde ve mikyas ile te'minattadır:

"ÜMMETİM EKSERİYETLE DALALETE SÜLUK ETMEZ." 

Dolayısıyle,Avrupanın Asr-ı Saadetten in'ikas ile iktisabettiği,sonra bizdeki Avrupa meftunlarının da on
lardan iktibas ettiği,fakat Birinci Mecliste (ki Anadolunun emmuzeci idi)duvarına astıkları EMRUHUM ŞURA BEYNEHUM Ayet-i Kerimesi ile yeniden Müslüman etmeğe çalıştıkları,esasta İslama özdeş ve kanun-u esasile rimize müsait bir zemin teşkil eden Demokratik Cumhuriyetin de te'minatıdır.70-80senedir nisbi hürriyetimiz seçimler vesilesiyle bu te'minatla yaşıyor.

Tabir-i diğerle,CHP'nin demdemelerinin aksine,nisbi Demokratik hürriyetimize darbeler hep CHP ve halkın karşısındaki vesayetçi cepheden gelmiş ve her seferinde bu necip millet imani ve iz'ani basiretiyle hür demokratik rejimine sahip çıkmış ve nihayet 2000 den sonra demokratik iktidarına yeniden kavuşmuş,15 Temmuz'da da emperyalizmanın son post-modern taarruzuna karşı milli liderinin emrinde
-nadanlar hazmetmese de demokratik cumhuriyeti için,dünya insanlık tarihine ibret olacak,emsali olmayan bir meydan muharebesi vermiştir.

Eski Türkiyede yaşadığımız milli iflas ve rezaletleri yazmaya kalksak kitaplar olur.
Hz Üstad Bediüzzaman Said Nursi ( R.A)buyuruyor :"İzzet-i milliyenin yaraları çok derindir."
Osmanlı Güneycephesi Komutanı olacak Cemal P. nın yaptığı rezalet ile Arab İslam dünyası ile aramıza sokulan ve neticesi harbe kadar giden fitne-i ahırzamanın tarihte emsali var mı!Rahmefli milli şehidimiz Turgut Özal ile Yalçın Özerin mülakatını okuyunuz.

Rahmetli milli şehid Menderes ve ekibi ve rahmetli milli şehid Turgut Özal ve Eşref-i Bitlisi milli birer hamle yaptılar.Milli şehidlik payesiyle ebedileştiler.

Davaları Yeni Türkiyenin hamleleri ile devam ediyor.

"Zira bir kanundur;dava adamının şehadeti davasının bekasına vesiledir."
(Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabey 'den.)

Bu necib millet Eski Türkiye rezaletlerine layık değildir.
Yeni Türkiye manevi maddi hamleleriyle payidar olacaktır.
Hak hakikat ve Kader kanunu böyle hükm eder.
Şeytan vesvesesine kapılanlar,meclis ortadan kalkacakmış gibi zan vermeye çalışıyorlar.

Yeni Türkiyenin yeni anayasa hamlesi,kainattaki fıtrat kanunlarına uygun olarak MECLİSİN MÜZAHERETİYLE icranın tek elden tevzii,icraat hamlelerinin sür'atli işlemesinin tek yolu ve çaresidir.
Tarihinde icraatla hiç buluşamamış CHP ve onun gibilerin,icraanın işleyişi ve süratlenmesi gibi şeyler onların alemlerinde yok.

MİLLİ MEFKURESİ OLMAYANLARIN MİLLİ MES'ELELERDE FİKİR VE REYİ DE OLMAZ.MAALESEF GÖRÜYORUZ OLAMIYOR.

YENİ TÜRKİYE ,düşmanları ayağa kaldırdı. Tek başıyla bu mes' ele;YOLA DEVAM, HAMLELERE DEVAM işaretini veriyor.

Elli yılda içerden ve dışarıdan kundak olarak hazırladıkları FETÖ ihaneti ne diyorsa,doğrusu onun tam tersidir.

15 Temmuzda şahlanan milli ruh ve ikdam,DEMOKRATİK CUMHURİYET zemininde ebediyyen devam edecektir. İNŞAALAH.

Not:Bir köyde iki muhtar bile olmaz.İnsan fıtratına ZIT.Doksanlardaki Rahmetli Özal-Demirel devrine bakın...

Meclis yerinde ve güçleniyor.
Ancak eski hantallıktan yürütmeyi kurtarıp,YENİ TÜRKİYE'nin(23-53-71) hedeflerine yürüyüşünü sür'atlendirecektir YENİ ANAYASA ile REİS-İ CUMHURLUK sistemi...

Selam ve Dualar...

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>