Eyüp Ekmekçi
Bediüzzaman "Ya Rab bize pahalı satma" diye dua etmiş
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
Allah Süfyanı bu millete, fetö gibi dış destekli olarak lozan ile niye musallat etti.Şimdi aynı ve daha münafıkane bir proje ile musallat olduğu halde niye muvaffak olamadı.
 
Rivayette var; "Deccal Suriye'ye kadar gelecek, bakacak ki Hazreti Mehdi gelmiş girmeyecek."
Müslüman,indallahi İslam'ın kıyametini ülfetle unutunca Allah bu mel'unlarla yeniden hatırlattı.Fakat pahalı düştü.
Hazret-i Üstad Bediüzzaman:"Ya Rab bize pahalı satma." diye dua etmiş.
 
Cenab-ı Erhamürrahımin Asr-ı Saadetten sonraki ikinci inkılab-ı Kur'ani olan ilim ve fen asrının Kur'an'dan dersi ve ilmi açılımı ve manevi mu'cizesi Risale-i Nur'u okuyunlar hem "TEFEKKÜRÜ SEATİN HAYRUN MİN İBADETİ SENETİN" sır-rı azıymine mazhariyetle, bu ilim asrında hakiki tefekkür olan sanatlı mahlukatın hakikatlarına nüfuz ile Cenab-ı Hakkın onlarda tecelli eden Müzeyyin, Musavvir, Sani gibi Esma-yı İlahiyi okuyarak eşyadaki tefekkür zevklerine vararak,ma'rifetullah okyanuslarında yüzerek,iki cihanın saadetlerine mazhar oluyorlar. 
 
Yani Risale-i Nur'u okuyarak,hem hayatta hakiki tefekkürün zevkine varıyor,hem ebedi saadetin nurlarına mazhariyetle ebedi hayatın atmosferinde teneffüs etmeye başlıyor. Okuyanlar ne için durmadan okumaya müptela olduklarının sırrı budur.
İşte "İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halik-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir."

Yani insani kemalatın hakikatı budur. Bu aynı zamanda Rabbi Zülcelalin alemleri yaratmasındaki hikmet ve gaye budur. Nitekim bir Hadis-i Kudside:"Ben gizli bir hazineydim bilinmekliğimi irade ettim alemleri yarattım." buyuruyor. 
 
İşte alem-i şehadetin yani görünen alemlerin esaslarının,nizamatının,ondaki sanatın tercümanı olan fenler,Hadis-i Kudsideki gerçeğin gözle görülür hale gelmesine hizmet etmiştir. Yani alemlere ve ondaki sanata Halık yaratıcı canibinden ve Risale-i Nur'da ders verildiği gibi Kur'an nazarıyla baktığımız zaman Hadis-i Kudsideki yaratılışın hikmeti ortaya çıkıyor.
 
 Yani insan yaratılışındaki fıtrat vazifesine sarılmış oluyor. Bu vazifenin ifa edildiği mahal vr memleket Rabbi ZülCelalin Kur'anda vaad ettiği İNNA NAHNÜ NEZZELNA ZİKRA VE İNNA LEHU HAFİZUN sırr-ı azimiyle HAFİZ-I HAKİKİNİN koruması altına alınmış oluyor. 
 
İşte SADAKA-YI MAKBULE dediğimiz keyfiyet budur. (Yoksa Feto meczuplarının özne örgüt teşkil ettiğiFETÖ beynel-milel terör örgütünde yapıldığı gibi,dilenciye verilen sadaka değil.) 
 
İşte güzel Türkiyemizin hem Devlet-Diyanet eliyle Risale-i Nur'ların tab' edilmesi,hem de harıl harıl her yerde okunması sebebiyle, başta FETÖ beynelmilel terör örgütü olarak bütün emperyalist maşaların hedefi Türkiye'yi karıştırmak olduğu halde,Hafiz-ı Hakiki'nin avn ve inayetiyle hıfz olunup nar çemberi içinde bahar yaşamasının sırr-ı azami budur. 
VESSELAMU ALA MENİTTEBEAL HÜDA
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>