Dr.Mehmet Rıza Derindağ
Uzakdoğu’da Halifenin izleri
Dr.Mehmet Rıza Derindağ
A- A A+
Osmanlı - Malay dünyası münasebetleri ve Uzakdoğu’da Halifenin izleri
 
Bir önceki hatıratta Abdulhamid Han’ın Moro Dünyası ile olan münasebatını konu edinmiş ve ufkuyla Uzakdoğu’yu nasıl sahiplendiğini canlı şahitlerinden aktarmaya çalışmıştım. 
 
Evet islam alemi Halifenin bu diğergam sahabetini karşılıksız bırakmamış, her vesile ile Halifeye ve Osmanlıya olan bağlılıklarını izhar etmişlerdir. 
 
Şimdi de bir belge ile buna bir örnek verelim ve sizi Uzakdoğuda, Malay Dünyasında, Moro Coğrafyasında okunmaya devam edegelmiş Cuma Hutbesinin ikinci kısmını arzedeyim; 

 
“Allah'ım senin tarafından halife kılınan, ila-i kelimetullah ve kafirlerin sözlerini esfeli safiline düşürmekle mükellef olan, iki Kara'nın iki denizin sultanı, Peygamberimizin halifesi, müslümanların imamı, iki Harem'in hizmetkarı, Gazi Sultan Mahmut Han'ın oğlu Abdülmecid Han'ın oğlu Sultanoğlu Sultan Gazioğlu Gazi padişahımız Altıncı Muhammed vahideddin Hanı Muzaffer eyle.
 
Bu dünyada mülkünü daim, Müslümanların başında Kaim eyle, askerlerini Muzaffer ve keskin kılıcıyla baği, facir, kafirlerin boyunlarına uçur ve ona iki dünyada hayır ihsan eyle.... amin.
 
Allah'ım Müslüman askerlerini ve Muvahhidin askerlerini Muzaffer ve Rafızileri, Bidakarları, kafirleri, müşrikleri, din düşmanları kahreyle. Müslüman kullarına Emvat ve Ehyasına mağfiret eyle Sen işiten ve duaları kabul edensin bizimde dualarımızı kabul eyle.” Amin

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>