Dr.Mehmet Rıza Derindağ
İhsan Şenocak Hoca Diyanete Başkan Olacak İstidata sahiptir
Dr.Mehmet Rıza Derindağ
A- A A+
Zihin fukara olunca, akıl ukala olurmuş. - N. Kemal 
Zihinleriyle birlikte ruhları perişan kalpleri kilitli maistefa isyanoğlu ve zibidileri eğer devlet-i aliyye içinde muhatap alınıyorsa bu anadolunun sinesine dinamit yerleştirmektir. 
 
Sünnet-i seniyyenin iptali için gayret gösteren kök ve asılları hariçte dal ve budakları dahilde bu güruh şeytanin ileri karakoludur, projesidir. 
 
Buna karşı evvela tüm ehl-i tarikat bilhassa Nakşiler ve tüm cemaatler bilhassa Nurcular  ve tüm kurumlar bahusus Diyanet teyakkuzda olmalı, bunları ihmal vadilerine atarak, senaet ve denaetlerini açığa çıkararak nifaklarını baslarına geçirmeli, değil televizyonlara çıkmak sokağa çıkacak mecalleri kalmamalıdır. 
 
Bu mesele bu kadar ciddi, bu kadar hayatidir. Hal böyleyken bu meseleyi hayatiye de koca koca cemaatlerin vazifesini, ehl-i tarikatin şerefini, diyanetin izzet-i ilmiyesini muhafaza ve müdafa eden Dr. İhsan Şenocak gibi bir alim her turlu teşekkürün fevkinde takdir ve iftiharla hem millet hem Hükümet nezdinde tahkim, ve tasdik, tebrik ve takdir edilmek lazım gelirken, böyle deni bir muameleye tabi tutulması akıl tutulmasından başka birşey değildir. 
 
Tek parti devr-i istibdadından kalma bir geleneğin devamıdır, iktidar sizsiniz muktedir biziz demektir, devlet sizde mühür bizde demektir!
 
Bu yanlışın ivedilikle düzeltilmemesi vicdan-i umumiyi ve ruh-u asliyi derinden yaralayacaktır. İhsan Şenocak bin diyanet reisi kadar bu vatana ve bu millete hizmet etmiş ve etmektedir, gerçi dünyevi mansib ve makamatın nazarımda zerre kadar ehemmiyeti yoktur ve fakat diyanetten birisi de o makama başkan olacaksa işte o istidat ve kabiliyetin sahibi, İhsan Şenocak’tır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>