Dr. Vehbi Karakaş
Müslümanca Bakış
Dr. Vehbi Karakaş
A- A A+
Allah, bize yaş ve kuru her şeyi içinde toplayan,[1] her konuya ışık tutan[2] bir kitap göndermiş, her hareketi ölçü olan bir Peygamberi[3] de bize öğretmen olarak tayin etmiş,[4] bizden de her şeye ve herkese müslümanca bakış istemiştir. “Bu gün sizin dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve din olarak da size İslam’ı seçtim.”[5] buyurmuş; adeta, hoşnutluğumu, bu dini yaşamanıza, bu dine göre düşünmenize, bu dine göre adım atmanıza bağladım, demiştir.
 
Yine buyurmuştur ki: “Kim İslam’dan başka din ararsa, (yani her kim Müslümanca bakışın dışına çıkarsa, Kur’an ve sünnete aykırı bir bakış ortaya koyarsa) o şey, ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o insan, ahirette hüsrana uğramışlardan olacaktır.”[6] Yani iflah olmayacaktır.
 
Yüce Allah’ın, bizlerden “Müslümanca Bakış” istediğine dair delilleri saymakla bitiremeyiz.  Mesela, her gün deveye, göğe, dağlara ve yere bakan adama tekrar tekrar  “bak” diyor. Her gün onlara bakan adama “bak” demesi, “Müslümanca Bak”, demektir.
 
“İnsan yiyeceklerıne baksın.”[7] Onlar nasıl hazırlanıp sofrasına geliyor, bir düşünsün. “İnsan neden yaratıldığına bir baksın.”[8] Kainat nasıl bir damlaya (meni), bir damla nasıl mükemmel bir insana dönüştürüldü, bir düşünsün. “Allah’ın rahmetinin izlerine bir bak.”[9] “Onlar deveye bakmazlar mı, nasıl yaratılmış, göklere bakmazlar mı nasıl yükseltilmiş, dağlara bakmazlar mı nasıl dikilmiş, yere bakmazlar mı nasıl döşenmiş?”[10]
 
İşte bu ve benzeri ayetleriyle Allah, farklı bir bakış istiyor. Adeta, “kendince değil, halkça değil, Hak’ça bak, her şeye Yaratıcıları hesabına bak, onların üzerindeki esma-ı hüsnanın tecellilerini gör;  gör de: “Ey sanatında akılları hayrete düşüren Yüce Sanatkar! Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim, de,” diyor.
 
Her şeyin Allah’ın eseri olduğunu bilen her şeyi güzel görür. Her şeyi “güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.”[11] Bu düşünceye sahip olan kahırda lutfu görür.
 
“Gelse celalinden cefa,
 
Yahut cemalinden vefa,
 
İkisi de cana safa,
 
Kahrın da hoş, lutfun da hoş.”
 
Der.
 
Geceyi. Karanlık değil, libas;[12]
 
Hastalığı: Sihhat;
 
Musibet ve acıları: Günahların silgisi ve derecelerin yükselticisi veya
 
Cennete çıkaran bir asansör,
 
Dünyayı: Bir misafirhane, bir kışla, Allah’ın güzel isimlerinin bir aynası, ahiretin bir tarlası;
 
Kendini: Bu dünyada Allah’ın bir misafiri; bir memuru, bir askeri;
 
Namaz gibi ibadetleri: Talim ve cihad;
 
Ölümü: Yokluk değil, hayat, terhis tezkeresi, yer değiştirme, ebedi aleme doğuş;
 
Kabri: Ebedi aleme açılan bir kapı  görür.
 
Bu görüş ve bakış, onu, karamsarlıktan ve ümitsizlikten kurtarır, umutla doldurur. Bu bakışa sahip olanın moreli bozulmaz. Bu bakışla insan, olayların tazyikinden kurtulur, kanatlanır, dünya ve ahiretin cennetine uçar.
 
Müslüman, “bana göre” diyerek İslamiyet’e aykırı fikir beyanında bulunamaz.[13] Her hangi bir meselede çıkmaza girdiğinde meselesini Allah’a ve Rasulüne götürmekle yükümlüdür.[14]
 
Müslüman, Allah taraftarıdır, Peygamber taraftarıdır, Kur’an taraftarıdır. Allahca, Peygamberce ve Kur’anca düşünecektir. Onun içindir ki Hz. Peygamber (sav): “Kim, bi­zim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya koyarsa o, (kişi ve işi) makbul değildir, merduddur, (reddedilmiştir)."[15] buyurmuştur.
 
Haftalık yazılarımdan birisinin adı, “Hastalıklara Müslümanca Bakış” şeklinde idi. Ardından “Musibetlere Müslümanca Bakış” “Engelliliğe ve engellilere Müslümanca Bakış” yazıları geldi. Bu yazılar, “MÜSLÜMANCA BAKIŞ” kitabımızın çekirdeği oldu. Yanlış bakışların  ve bilgi kirliliğinin yaygın olduğu bir devirde her şeye Müslümanca bakmaya şiddetle ihtiyaç vardı. Bunun için kitabımızın adına
 
Engelliliğe, Gençliğe, İhtiyarliğa, Hastaliklara, Musibetlere,  Ölüme,Teröre, Şahsiyetlere, Irkçiliğa, Siyasete, Ehl-İ Beyte, Çevreye, Olaylara
 
MÜSLÜMANCA BAKIŞ
 
dedik.
 
Bu yazı, İstanbul-2016 tarihinde Nun Yayınları tarafından basılıp okurlara arz edilmiş “Müslümanca Bakış” kitabımızın bazı değişiklikler ve eklemeler yaparak kaleme aldığımız önsözüdür.
 
-Neden Müslümanca bakış?
 
-Her şeye Müslümanca bakışta sevap, Müslümanca olmayan bakışlarda da azap vardır da ondan. İnsan başıboş olmadığı gibi,[16] bakışları da başıboş olamazdı.
 
Müslümanca bakış, Allah’ın emri, Peygamberimizin de sünnetidir. Müslümanca bakış, İslam’ın ürünüdür. İslam Allah’ın ürünüdür. Onun içindir ki İslam ekmeldir, mükemmeldir, kusursuzdur. Çünkü İslam’ın sahibi olan Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir.
 
Elhamdulillah, dedim; bu güzel düşünceyi bana ilham eden Allah Teala’ya sonsuz hamd ü senalarımı arz ettim ve ediyorum. Elindeki Kur’an’la bize “Müslümanca Bakişi” öğreten model insan ve son Peygamber’e de sonsuz salat ve selamlarımı sundum ve sunuyorum.
 
Bu kitabın merakla ve dikkatle okunacağına inanıyor, faydalı olmasını da Cenab-ı Hak’dan niyaz ediyorum.
 
 
[1] Bkz. En’am, 6 / 59
 
[2] Bkz. Nahl, 16 / 89; Al-I İmran, 3 / 138; Yusuf, 12 /  111
 
[3] Bkz. Ahzab, 33 / 21
 
[4] Bkz. Bakara, 2 / 129, 151; Cuma, 62 / 2
 
[5] Maide, 5 / 3
 
[6] Al-I İmran, 3 / 85
 
[7] Abese, 80/24
 
[8] Tarık, 86/5
 
[9] Rum, 30/50
 
[10] Ğaşiye, 88/11-14
 
[11] Mektubat, Hakikat Çekirdekleri, 50
 
[12] Bkz. Nebe’,
 
[13] Bkz. Ahzab, 33 / 36
 
[14] Bkz. Nisa, 4 / 59
 
[15] Buhari, İ'tisam, 20; Müslim, Ekdiyye,  17; 18; Ebu Davud, Sünnet, 5; İbn Mace, Mukaddime, 2.
 
[16] Bkz. Mü’minun, 23/115. Ayet şöyle: “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>