A.Raif Öztürk
Şirki, ancak ateş (Cehennem) temizler
A.Raif Öztürk
A- A A+
 
Bugün yine, çok ıskaladığımız bir konuyu mütalaa edeceğiz sizinle. 
Üstelik te bu ıskalama öyle büyük bir vebal getiriyor ki, tövbe edilmeden vefat edilirse, affının da mümkün olmadığı, birçok Ayetlerle Allah’ın cc vaadidir.
Aşağıdaki ayetlerden de göreceğimiz gibi, Tevbe etmeden ölündüğü takdirde Allah’ın (cc) bağışlamayacağı tek günah şirktir. Şirk dışında kalan tüm günahlar, tövbelerle bağışlanabilir.
Müşrikler, Allah’ı (cc) bazı varlıklara benzetir, bu kıyas sonucunda birtakım neticeler elde ederlerdi. Mesela, hiçbir yöneticinin yardımcı, ortak ve vezir olmadan sağlıklı yönetip idare edemeyeceği örneğinden yola çıkarak, Allah’a yardım eden, O’nun adına kainatta tasarruf eden yardımcılar ve ortaklar olması gerektiği sonucuna ulaşırlardı. Bu da bir nevi şirkti...
Nisa Suresi, 48. Ve 116. Ayetler: Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk (ortak, yardımcı) koşulmasını bağışlamaz; bunun dışındaki(günah)ları ise, (kendi lütfundan) dilediği kimse için affeder. Artık kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde doğrusu (haktan) uzak bir dalalet ile sapmış olur. Nisa S., 36. A.: Allah’a ibadet edin, hiçbir şeyi O’na ortak (şirk) koşmayın. …
Peki, ŞİRK nedir?
Şirk, İslam’ın ibadet olarak kabul ettiği bir eylemi, Allah’tan (cc) başkası adına yapmak ya da Allah’a (cc) ait sıfatlardan birini, herhangi bir varlığa vermektir.
Bu cümlenin birinci bölümü, herkes tarafından bilinen ve batıl inanışlar tarafından taklit edilen bir davranış biçimidir. İkinci bölümünü ise bu asırda en çok tökezlediğimiz ve en azında bile ŞİRK-İ HAFİ cürmünü işlediğimiz için, birkaç örnekle açıklamak istiyorum. 
Ta ki iyice anlaşılsın…
“..Şirk, Allah’a (cc) ait sıfatlardan birini herhangi bir varlığa vermektir…” Birkaç sıfat ve Esma’dan örnek vereceğim. 
Allah’a ait sadece “Şafi, Rezzak, Kuddus, Halik, Musavvir, Kadir” sıfat ve esmalarına bakarak, “Şirk, Allah’a (cc) ait sıfatlardan birini herhangi bir varlığa nasıl verildiğini anlayalım, inşaallah.
ŞAFİ’i hakiki Allah’tır. Bizler eğer şifayı doktordan, ilaçlardan, kaplıcalardan, hacamattan vs. bilirsek, şirk-i hafi sınırına girmiş oluruz. Bunu alışkanlık haline getirip, Şafi olan Allah’ı ikinci planda görürsek, şirk işlemiş oluruz. Allah muhafaza eylesin. 
Bu konuda “bizler bu hatayı bilmeden çok işlemişizdir” diye düşündüğünüzü hisseder gibiyim. Bu raddedeyken, elbette ‘tövbe bu tür günahları da temizler’e yapışalım. 
REZZAK: Rızıklarımızı yaratan ancak Allah’tır cc… Bu rızıkları, ağaçtan, tarladan, çiftçiden veya herhangi bir vasıtadan zannederek, Allah’ı ikinci planda tutarsak, yine şirk-i hafi sınırına girmiş oluruz. Alışkanlık haline getirmek ise elbette şirktir.
KUDDUS: Pak-temiz olan ve Kainatı, dünyayı, her şeyi pak ve temiz eden Allah’tır cc. Tabiat dediğimiz ilahi eserin leşlerinin ve denizlerin temizlenmesini, akbabalardan, kartallardan, çakallardan, köpek balıklarından veya çöpçü balıklardan ve mikroorganizmalardan bilmek te şirk-i hafidir. 
HALİK: Her şeyi yaratan Allah’tır cc. Sebeplere asla mal edilemez. İnsan yaratılması, elbette evlenmeye bağlıdır, ancak evlenmek MİLYARLARCA sebeplerden sadece BİR sebeptir. Hayvanların yaratılması da böyledir. Bitkiler, meyveler, sebzelere, bal, süt, et, yumurta vs. gıdalar hep Allah cc tarafından halk ediliyor. Ancak arada yaratılan bu sebepler de MİLYARDA BİR nispetindedir. Yaratılanlardan herhangi birisini yani “balı arıdan, sütü inek veya koyundan, yumurtayı tavuktan vs.” sebeplerden zannedip, Allah’tan olduğunu ikinci plana atmak şirk-i hafidir. Alışkanlık haline getirmek ise şirke düşürür. 
MUSAVVİR: Kainatta her şeye en güzel şekil ve suretleri veren Allah’tır cc… Bir üzüme, nara, incire ve herhangi bir meyveye, karpuz, kavun, domates, lahana vb. sebzelere veya yapraklarına bakıp “Allah cc ne güzel şekillendirmiş” yerine, ne “güzel olmuş” demek de bir nevi şirk-i hafidir. Hele hele tabiattan bilmek şirktir…
KADİR: Gücü kuvveti ve Kudreti her şeye yeten, dilediğini dilediği gibi yapan, hele hele vaad ettiklerini mutlaka yapacak olan kudret sahibi Allah’tır cc… 
Kainatta olanları, Allah’ın eseri olan tabiat kanunlarından bilmek te bir nevi şirktir.
Dinini yaşadığı halde, Allah’ın vaad ettiği ölüm, haşir, kıyamet, sırat, Mahkeme’yi Kübra ve ahiret hakkında şüphe ve tereddüde düşmek te şirk-i hafidir. 
Nahl, 73. A.: Onlar, Allah'tan başka öyle şeylere kulluk ediyorlar ki, ne göklerden ve ne de yerden kendilerine rızık olarak verebilecekleri bir şeye sahip değillerdir, sahip olmalarına imkan da yoktur.
Bir de çok önemli bir ikaz olan “Arzu ve tutkularını kendisine İLAH EDİNEN kimseyi gördün mü?” Furkan, 43. Ayetini çok iyi düşünelim.
Son olarak Nisa Suresi 48. ve 116. ayetleri hatırlayalım “Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz;…” ve bu bağışlamayacağını vaad ettiği, masum gibi gözüküp sinsice gelen hatalarımızdan tövbe ve istiğfar edelim, diye arz ettim... 
Nasıl ki; kırmızı ışıkta geçtiğinizde size ceza yazan polise; “efendim, ben kırmızı ışıkta geçmenin yasak olduğunu bilmiyordum” deme mazereti geçersizdir. Çünkü şoför olarak, neyin yasak olduğunu bilmek zorundasınız. Aynen öyle de; Mahkeme-i Kübra’da “Ya Rabbi ben bunların, bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum” deme mazereti de hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü insan olarak da bunları bilmek zorundayız. 
Derslerinin ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle, bu gerçekleri ihmal eden kardeşlerime yardımcı olmak isdedim. Vesselam…
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>