A.Raif Öztürk
Sadece Meal Yeter” Diyen Zavallılara
A.Raif Öztürk
A- A A+
Malumunuz olduğu gibi, son zamanlarda birtakım proje mealciler türedi ki evlere şenlik. Üstelik te o kadar da cahiller veya milleti saf ve ahmak zannedecek kadar da zavallılar ki, tavsiye ettikleri meallerin, onların tezlerini anında çürütebileceğini bile fark edemiyorlar.
“Proje” dememin de elbette çok önemli bir sebebi var.
Çünkü Müslüman halkı sapıtmanın ve yanlışa sevk etmenin, kendi şahıslarına hiç faydası yok. Sadece, onları piyasaya sürenlerin işlerine yarayacak faaliyetler bunlar.
Müslüman halkın bir kısmını, hatta hem araştırma yapamayacak kadar tembel, hem de sadece MEAL safsatasına inanmaları halinde namaz mükellefiyetinden, bir takım sünnet ibadet mükellefiyetlerinden kurtulmayı düşünecek kadar da tembel Müslümanları kandırıp, bir cephe oluşturulacak. Sonra da iç çekişmelere zemin hazırlanacak. Osmanlı İmparatorluğu bile, böyle sinsi İngiliz tuzaklarıyla BÖL-PARÇALA, birbirileriyle çekiştirilerek zayıf düşürülmedi mi?... (İslam alemini bölmek için görevlendirilip, [1888-1935] Arabistan’da imamlık yapan İngiliz ajan: Edward Lawrence hatırlayınız.)
Uzun vadeli bir proje olan bu mealciler, FETÖ iflas edince inadına bile olsa taraftar bulabilmişler.
Neyse; bu tabloyu hepiniz takip ettiğiniz için, ben sadece onların (sözde) savunduğu MEALLERDEN, bu sapkın tezlerinin nasıl çürütüldüğünü, sizlerle birlikte mütalaa etmek istiyorum. Bu delillerden sadece birisi bile yeterli olduğu halde, biz işi sağlam tutalım.
İşte birkaç ayet meali:
Al-i İmran, 31. Ayet: “(Ey Resulüm!) De ki: Eğer Allah’a muhabbet ediyorsanız (O’nu seviyorsanız), bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret buyursun.
Nisa, 64. Ayet: Biz hangi peygamberi gönderdiysek, Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye gönderdik.
Nisa, 69. Ayet: “Kim Allah’a ve Resul’e itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddiklar, şehidler ve salihlerle beraberdir.” 
Nisa, 80. Ayet: Kim, Peygamber'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur.
Tegabun, 12. Ayet: Hem Allah'a itaat edin, hem Peygambere itaat edin. Yüz çevirecek olursanız, elçimize düşen, açıkça bildirmekten ibarettir.
Haşir, 7. Ayet: … ..Peygamber size ne verdiyse alın; neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası pek çetindir.
Necm, 3.-4. Ayetler: O (Muhammed) keyfine göre de konuşmaz. O ancak kendisine vahyolunanı söyler.
Ahzap, 36. Ayet: Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman, ne bir mü'min erkeğin, ne de bir mü'min kadının, o işte başka bir seçeneği olmaz. Allah'a ve Resulüne isyan eden ise apaçık bir sapıklığa düşmüştür.
Muhammed, 33.Ayet: “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin ve Peygamber’e itaat edin ki amellerinizi boşa çıkarmayın!” 
Nur, 52. Ayet: “Kim ki Allah’a ve Resulü’ne itaat eder ve Allah’tan korkup O(nun azabı)ndan korunursa, işte onlar, kurtuluşa erenlerdir.”
Hac, 67. Ayet: “Biz her ümmete kendi dönemlerinde uyguladıkları özel bir ibadet yolu belirledik. Öyle ise onlar, din işinde asla sana muhalefet etmesinler.”…
Enfal, 46. Ayet: “Allah’a ve Resul’e itaat edin! Birbirinizle çekişmeyin! Yoksa korkuya kapılırsınız da(güç, kuvvet, devlet ve sahip olduğunuz nimetler elinizden) gider.” Tevbe, 63. Ayet: “Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah ve Resulüne kim karşı koyarsa, onun için sürekli kalmak üzere Cehennem ateşi vardır? Asıl büyük rezillik de budur.”
Muhterem dostlarım.
Yüce Rabbimizin çok net olan Kur’an meallerindeki emirlerini bizzat gördünüz. Üstelik te sadece bir Ayette değil, ısrarlı bir şekilde emredildiğinin 13 ayetini ben bile arz edebildim.
“Hz. Muhammed’e (SAV) İTAATİN, ALLAH’IN cc NET EMRİ” olduğuna bizzat şahit oldunuz. Onların tezlerinin tutarsız olduğunu da gördünüz. Allah kelamından başka söze ne hacet…
Ancak bu gerçekleri; o proje zavallılarının gözlerine dayasanız da, hatta gözlerine soksanız da onları değiştiremezsiniz. Çünkü onlar aynen, Osmanlıyı parçalamak için Arabistan’da imamlık bile yapan İngiliz ajan Edward Lawrence gibi, görevlerini yapıyorlar. Üç kuruşluk dünya menfaati için, (ayetlerde gördüğünüz gibi) Ahiret hayatlarını mahvediyorlar…
• Bu konuyu kaleme almamızın sebebi ise işlerinin yoğunluğundan ve dersleriyle meşguliyetlerinden dolayı, bu gerçekleri araştırıp, bu doğruları öğrenme imkanı bulamayan saf ve temiz vatandaşlarımıza, o tuzaklara düşmemeleri ve onlara gerekli net cevapları verebilmeleri için yardımcı olmaktır.
Çünkü onların; “sadece Ayetler ve mealler yeter. Hadis ve Sünnetlere gerek yok” diyen sapkınlara, işlerinin yoğunluğundan ve dersleriyle meşguliyetlerinden dolayı, bu gerçekleri araştırıp, bu doğruları öğrenme imkanı bulamayan saf ve temiz vatandaşlarımızın, uyanık ve bilinçli olmalarına yardımcı olmaktır.
Kur'an, bütün ihtilafların çözümü için, çok net olarak Hz. Muhammed’e sav hakemlik görevi verirken, bizleri de ona tam bir teslimiyetle itaat etmekle yükümlü kılıyor.
• Halk olarak bizler uyanık ve bilinçli olursak, onlar hiç kimseyi asla saptıramazlar. Vesselam…

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>