A.Raif Öztürk
Müthiş Kelimeler Bunlar!?
A.Raif Öztürk
A- A A+
Önceki gün Bediüzzaman Hz.’nin Osmanlıcadan “NUR’UN İlk Kapısı” adlı eserini okuyordum. 138. Sayfasında “adeta çarpıldım” diyebilirim. Hemen başka bir iş ile meşgul olan eşime de o kısmı okuyarak, birlikte mütalaa ettik. O da büyülenmiş gibi oldu. Mezkur kitabın sadece bu kısmını sizlere de tattırmak istiyorum.
 
Çünkü; bu durumda hem Risale-i Nur eserlerinin ne denli ulaşılmaz bir edebiyata sahip ve emsalsiz anlamlar yüklü olduğu anlaşılacak. Hem hızlı okuyup geçmek ile irdeleyerek ve hazmederek okumak arasındaki müthiş farkı göreceğiz. Hem de içerdiği mesajların benliğinizi nasıl kuşattığını ve sarstığını hep birlikte göreceğiz, inşallah. Önce bu paragrafı normal olarak düz okuyoruz. Hem de ilk kez okuyacak olan kardeşlerime kolaylık olsun diye, yabancılaştırıldığımız (!) kelimelerin yanlarına kısa anlamlarını da (…) vereceğim.
 
9.REŞHA; ikinci paragraf: I.) “Hem o zat (Hz. Muhammed) SAV, öyle bir Sultanın (Allah’ın) cc haberlerini doğru olarak söylüyor ki, o Sultanın memleketinde Kamer (ay) bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. Arz olan (Dünya denilen) o pervane ise bir Lamba (yani Güneş) etrafında bir pervanedir. Güneş olan o lamba ise o Sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde, yüzbinler misbahları (kandilleri, lambaları, yani yıldızların) içinde sadece bir lambasıdır. II.) O zat hem öyle bir acayip alemden hakiki olarak bahseder, öyle bir inkılaptan (köklü değişimden) haber veriyor ki, binlerce Kürre-i arz (dünya) bomba olsalar da patlasalar, o kadar acayip olmaz.

Bak O’nun cc lisanından “İzeşşemsü küvvirat” (Güneş dürülüp toplandığında), İzessema’ün fetarat (gök ve sema yarıldığında), Elkari’ah (mutlaka çarpacak olan feaket, yani Kıyamet)” gibi sureleri işit!... III.) Hem öyle bir İSTİKBALDEN doğru olarak haber veriyor ki, şu dünyevi istikbal ona nispeten bir KATRE’İ SERAP hükmündedir. Hem öyle bir SAADETTEN pek ciddi olarak haber veriyor ki, bütün saadet-i dünyeviyye (dünyadaki bütün saadetler) ona nispeten, bir BERK-İ ZAİLİN, bir Şems-i Sermede nispeti gibidir…”
 
Evet, (…) parantez içinde bazı kelimelerin anlamlarını verdiğim ve Roma rakamlarıyla 3’e böldüğüm halde, belki de bazılarınız bu müthiş ifadeleri tam anlayamamış olabilirsiniz. Şimdi yukarıdaki müthiş paragrafı tam anlayabilmek için, pürdikkat odaklanarak mütalaa edelim.
 
Önce paragrafı 3’e bölerek anlamaya çalışalım. I.) Paragrafın ilk bölümünde, Hz. Muhammed SAV konuşurken; sözlerini, emir ve yasaklarını haber verdiği Yüce Allah’ın cc nasıl bir Kudrete sahip olduğu anlatılıyor. O Allah’ın memleketi olan Kainatta, ay-dünyanın etrafında pervane gibi. Dünya-Güneşin etrafında pervane gibi döndüğü, Güneş ise yüzbinlerce Güneşler gibi yıldızlardan sadece birisi olduğunu belirterek, kainatın uçsuz-bucaksız olduğunu halde kusursuz döndürüldüğü vurguluyor ve Allah’ın cc böylesine uçsuz bucaksız bir Kainatı nasıl kusursuz idare ettiğine dikkatlerimizi çekiyor.
II.) İkinci cümlede: Hz. Muhammedin SAV doğru haber verdiği İNKILABIN, binlerce dünyaların BOMBA olup patlamasından çok daha acayip olduğu ifade edilerek, dikkatlerimiz o inkılaba çekiliyor.
 
III.) Bu kilit cümleyi anlamak için öncelikle “KATRE’İ SERAP”, “BERK-İ ZAİL” ve “Şems-i Sermed” ifadelerini arz edeyim: KATRE’İ SERAP: Katre = Su damlası. Serap ise yaz ortasında kızgın çölden geçenler susuzluktan kavruldukları bir zamanda, uzaktaki kum tepelerinin arkasını mavimsi veya yeşilimsi görürler. O mavimsi optik yanılmayla ‘o tepenin ardında su var’ zannedilir, fakat aslında SU YOKTUR. İşte bu “su olmadığı halde var gibi gözüken manzaraya SERAP denir”. “Katre’i Serap” birlikte yazıldığında ise olmadığı veya “YOK hükmünde olduğu halde, VAR gibi görünen bir damla” demektir.
BER’K-İ ZAİL ise hani elbise giyerken veya bir araca binerken elinizle elbise veya araç kapısı arasında bir kıvılcım gibi çıtlama duyar ve görürsünüz. Aynen bunun gibi, “görünüp te ansızın yok olan şimşekcik” anlamında bir terimdir. Yani o da YOK hükmündedir…
 
Şems-i Sermed de hem daimi Güneş yani ‘sürekli gördüğümüz Güneş’ anlamına geldiği gibi, Dini literatürde “Devamlı olarak her şeyi nurlandıran Allah” cc anlamına gelir.
 
Şimdi bu duygularla yukarıdaki III. cümleyi ‘..dünyevi istikbal ile bir KATRE’İ SERAP’ ve “bir BERK-İ ZAİLİN, bir Şems-i Sermede” mukayeselerini, tekrar dikkatlice okuyalım. Yani; “O Zat SAV, öyle bir istikbalden ve doğru olarak haber veriyor ki şu dünyevi istikbal ona nispeten bir KATRE’İ SERAP hükmündedir” cümlesinde, 100 senelik dünya hayatımız hep saadetle ve mutlulukla geçse bile, EBEDİ ve SINIRSIZ olan CENNET saadetlerinin yanında, var gibi gördüğümüz halde, YOK hükmündedir”…
 
İşte bizler o ‘yok hükmünde’ ki bir hayat için 15-20 yıl tahsil yaptığımız halde, kesin bir istikbalimiz olan sonsuz ve sınırsız saadetler için kendimizi de evlatlarımızı da ne kadar İHMAL ettiğimiz ayan-beyan ortaya çıkıyor.
 
Bir de; bir günümüzü değerlendirirken, bize sınav için verilmiş olan 24 saatin, kaç saatini dünyevi İstikbalimize, kaç saatimizi Hz. Muhammed’in SAV pek ciddi olarak haber verdiği EBEDİ İSTİKBALİMİZE harcıyoruz?...
 
Hangisine daha çok önem veriyoruz? Lütfen biraz düşünelim, titreyelim ve acı ahvalimize ağlayalım!... Ne kadar müthiş bir cümle olduğu şimdi anlaşıldı değil mi?...
 
O müthiş cümleyi yine Bediüzzaman Hz.’den bir haykırış ile özetleyeceğim:
 
“Ey insan, bilir misin nereye gidiyorsun? Dünyanın BİN sene mes’udane (mutlu ve huzurlu) hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen Cennet hayatının; ve o Cennet hayatının dahi BİN senesi, bir saat rüyet-i cemaline (Allah’ın cemalini seyretmeye) mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelalin (azametli ve daimi bir güzeller güzelinin) daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun.”…
 
• Evet dostlarım, ancak NEREYE ve Kimin Huzuruna gittiğimizi iyice idrak edersek, işte o zaman oraya ciddi hazırlık yaparız. Gayrisi sadece TESELLİ!... Vesselam.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>