A.Raif Öztürk
İnşaAllah De Hoca!..
A.Raif Öztürk
A- A A+
İnşaAllah, Allah izin verirse, Allah dilerse, Allah'ın izniyle demektir. 
 
Herhangi şey vaad ederken, bir iş ve eylem belirtirken “İnşaallah” deme zorunluluğu vardır. Mesela; “falan yere gideceğim, inşallah”, “şu işi yapacağım, inşaallah”, “kazanacağım, inşaallah”, “geleceğim veya gideceğim, inşaAllah” vs. gibi. 
Hz. Muhammed SAV de, “Kişinin ‘İnşaAllah’ demesi imanın kemalindendir.” buyurmaktadır. (Suyuti, Camiu’s-sağir, 2/ 50)

Bu konuda örnek ayetler de var. Aklımızda kalması için, Yüce Rabbimiz bu ayetleri bizlere bir kıssa ve olay şeklinde Kalem Suresinde bildirmiş.
 
17,18. Şüphesiz biz, vaktiyle “Bahçe Sahipleri”ne (yaptıkları yüzünden) bela verdiğimiz gibi, onlara da bela veririz. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. (Bunu tasarlarken, Allah'ın iradesi ile ilgili “İnşaallah” gibi) hiçbir istisnai kayıt da koymamışlardı.

19, 20. Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından (gönderilen) kuşatıcı bir afet (ateş) bahçeyi sarıverdi de, bahçe kapkara kesildi.

21,22. Nihayet sabaha ulaşan kimseler iken: “Eğer (bahçenizi) devşirecek olanlarsanız, erkenden mahsulünüzün başına gidin!” diye birbirlerine seslendiler.

23,24. “Sakın, bugün orada bir fakir yanınıza sokulmasın!” diye kendi aralarında gizli gizli konuşarak hemen gittiler.

25. Halbuki (fakirlere yardıma) güçleri yeten kişiler oldukları halde, (onları yardımdan)mahrum etmek üzere erkenden gittiler.

26. Fakat orayı (bahçeyi o perişan halde) gördüklerinde: “Muhakkak biz, elbette(bahçesinin yolunu) şaşıran kimseleriz (her halde yanlış yere geldik!)” dediler.

27. (Kendi bahçeleri olduğunu kabullenince de:) “Hayır! (O fakirler değil, asıl) biz (bu ni'metten) mahrum bırakılmış kimseleriz!” (dediler.)

28. Onların en dengeli (hayırlı) olanı: “(Ben) size, '(Rabbinizi) tesbih etmeli değil miydiniz!' (İnşaallah demelisiniz) demedim mi?” dedi.

29. “Seni (tesbih ve) tenzih ederiz ey Rabbimiz. Hakikaten biz zalimlermişiz” dediler.

30. Sonra Dönüp birbirlerini suçladılar.

31. Dediler ki: “Yazıklar olsun bizlere. Şüphe yok ki biz haddi tecavüz etmişler olduk.”

32. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz (artık) Rabbimizi(O'nun hoşnutluğunu) arzuluyoruz.

33. İşte bazı insanları bu dünyada denemek için gönderdiğimiz azap böyledir ama öteki dünyada günahkarların uğrayacağı azap daha da şiddetli olacak, keşke bunu bilselerdi.

34. Muhakkak ki, Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanları Rableri katında mutluluk, Naim cennetleri beklemektedir.

35. Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkarlar gibi tutar mıyız hiç?... 

Kur'an-ı kerim Saffat S. 102. Ayette; İsmail Aleyhisselamın, “Babacığım, sana emredilen ne ise, sen onu yap! İnşaallah beni sabredicilerden bulursun” dediği de İnşaAllah hakkında ayrıca bir te’yid hükmündedir. 
Allah cc, kelamının üzerine, herhangi bir ilave yapmaya gerek yok sanırım. Fakat konumuzu hem bir tebessümle kapatmak adına ve hem de bütün bu yazılanları te’yid eden bir kıssa, herhalde münasip olacaktır.  Bu kıssa farklı stillerde de anlatılır, ancak mesaj hep aynı olduğundan, ben en kısa olanını seçtim:

Bir akşam Nasreddin Hoca, karısına;
-"Hatun, sağ salim yarına çıkarsam, hava yağmurlu olursa oduna, açık olursa çift sürmeğe gideceğim” demiş. Karısı ise;
-“İnşaallah de hoca efendi” demiş. Hoca da;
-“Aman karıcığım, ya o olacak, ya öteki, üçüncü şık yok ki, inşaallaha ne gerek var!” demiş. 
Ertesi gün hava yağmurlu olmuş. Hoca da ormana gitmek üzere eşeğiyle ormanın yolunu tutmuş. Yolda kasabaya doktora gitmekte olan bir komşusuna rastlamış. Bir süre beraber yürümüşler. Adamın sancısı artmış, yürüyemez olmuş. Hoca hastayı eşeğine bindirmiş, kasabaya doktora götürmüş. Köyüne dönene kadar gece yarısı olmuş. Kapıyı çaldığında hanımı, "Kim O” diye seslenince:
-"Aç hanım, aç !... İnşaallah ben geldim” demiş. 
Bundan sonra; “Ben bunu yaparım”, “o iş tamam kesinleşti”, “o gün mutlaka gelirim”, “şu işi kesin hallettim say” vs. cümleler kurmamaya, bu tür cümlelerin sonunda “İnşaAllah” demeye azami dikkat edeceğiz, İNŞAALLAH…
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>