A.Raif Öztürk
Diyanet Açıklama Yaptı, Sigara Haramdır
A.Raif Öztürk
A- A A+
   
 
 
Kapitalist endüstrinin bir pazarlama ürünü olan sigara, aşırı reklamlarla ve şeytanın da teşvikkar vesveseleriyle maalesef büyük kitleleri, kurtulması zor bir tuzağa düşürmüştür.
 
Öteden beri sigara hakkındaki hükümlerin “değişken” olmasının sebebi, bu konudaki kanaatlerin mevcut şartlara ve her dönemde yeni keşfedilen sigara tahribatlarına göre verilmesinden kaynaklanmaktaydı.
 
Yıllar önce sigaranın tahribat yönü pek bilinemediğinden ve tütün malzemelerinin maliyeti yok denecek kadar az olduğundan, dinen MÜBAH diyenler bile vardı. Kötü kokusu ile rahatsızlık vermesi dikkate alınarak “tenzihen mekruh” (yani, nahoş ve çirkin bir hal) sayılıyordu. Oysa bugün, çok pahalıya mal edilmesi nedeniyle, 10 senede bir araba bedeli olan 40 000-50000- TL.’sını duman etme, yani İSRAF etme ile karşı karşıya geliniyor. Bu harcama ile yoksul ve orta halli kişiler, maalesef evlatlarının rızıklarından kesmiş oluyorlar.
 
 
 
Sigara içmek; yüzyıllardan beri var olan, ancak her dönemde çok farklı şekillerde rağbetler gören bir alışkanlıktır. İnsanlar sigara ile bazen keyif almışlar, bazen bunu sözde ‘rüştünü ispat etmek’ niyetiyle kullanmışlar. Bazen de tutkunu olarak çoluk-çocuğunun rızkını, bu acı ve muzır bir dumana vermişler. Bu nedenle de geçmiş yıllarda, edille-i şer’iyye mihengine göre verilen hükümlerle, sadece “mekruh” addediliyordu.
 
Oysa bu gün; vücuda olan tahribatı, en modern cihazlarla çok net tespit edilir olmuştur. Saymakla bitirilemeyen tıbbi ve sosyal zararlarını, artık bilmeyen yok gibidir. Sigara vücut için zehirli, tahriş edici, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı 4000’den fazla kimyasal madde içerir. İşte bu nedenlerledir ki; önceleri reklamlarla ve devlet eliyle teşvik edilirken, şimdi ise tüm Dünya ülkelerinde “sigara ile mücadele” konusu uluslararası dayanışmalarla hız kazanmıştır. Bunun gerçek nedeni ise, dost zannedilen bu muzır dumanın, gerçekte bir insanlık düşmanı olduğu, gelişen tıp teknolojisiyle ayan-beyan ortaya çıkmış olmasıdır.
 
Peki; Dini açıdan, ‘sigaranın fıkhi hükmü’ ve içenlerin durumu nedir?
 
Bildiğiniz gibi İslami hükümler, dört esas temele dayanır. I.- Kur’an. II.- Hadis. III.- İcma-ı ümmet. IV.- Kıyas-ı fukaha’dır. Bunlara, Edile-i Şer’iyye denir. Herhangi bir konuda Kur’an’ın hükmü var ise, o konu asla tartışılamaz. Bir konuda net bir Kur’an hükmü yok ise o zaman Hadis-i Şeriflere müracaat edilir. Hadislerde de net olmayabilir. (Borsa, kredi kartları, kasko vs.)
 
O zaman mezhep imamlarının, din alimlerinin, müctehidlerin ve kutup imamlarının hükümleri dikkate alınır. Şayet burada da o konu ile ilgili fetva yoksa mevcut zamanın fıkıh alimlerine müracaat edilir.
 
Şimdi, bu günkü veriler ışığında ve “edile-i şer’iyye” sırasına göre sigaraya tekrar bakalım: Sigara, Kur’anda “sigara” olarak geçmez. “Vücuda muzır şeylerden sakınılması,” “keyif veren maddeler” ve “İSRAF” yönleriyle ele alınır ve öyle değerlendirilir.
 
“Mekruh” hükmü, Fatih sultan dönemine kadar devam etti. Fatih döneminin fıkıh alimleri, sigaranın zararlarının belirginleştiğini izledikçe, “TAHRİMEN mekruh” yani, harama yakın mekruh hükmünü kabul etmişlerdi. Bu hüküm, 500 seneden beri revaç görmektedir.
 
Sigara yüzünden çıkan orman, işyeri, depo, ev ve otel yangınlarına hiç girmeyeceğiz…
 
Şu anda ise sigaranın hem insan vücuduna olan tahribatı, hem de sosyal açıdan nesiller ve aileler üzerindeki tahribatları, çok net bir biçimde belgelendirildiğinden, ilgili hüküm bugün iyice netleşmiştir. Yani “tahrimen mekruh” olduğu kesindir.
 
Hatta sigaranın kanser yaptığı da kesinleştiğinden, paketlerin üstüne “sigara öldürür” ifadeleri de yazılmaya başlanmıştır. Bu gelişmelerle, “mademki öldürücü tahribatı kesindir, sigara haramdır” diyebilen birçok fıkıh alimleri bile vardır.
 
27.01.2019 Tarihinde D.İ.B. Prof. Dr. Ali ERBAŞ ta, sigaranın HARAM olduğunu vurgulayarak ciddi bir açıklama yapmıştır. Hatta bundan sonra “sigara içen imam adaylarının, sınavlara bile alınmayacağını,” “sigara içenlerin birçok aktiviteden mahrum bırakılacağını” bildirdi…
 
Şimdi esas açıklanması gereken, “sigara içen FASIK olur mu” sorusuna geldik.
Eğer sigara, açık-açık içilmiyor ise, o sigara içen haram işliyor olsa bile, fasık değildir.
 
Eğer sigara; ulu-orta, çocukların gözü önünde, diğer insanlara kötü örnek olacak biçimde içiliyor ise, o sigara içicisi hakkındaki hüküm değişebilir. Yani, “günahlarda ısrar” kapsamına girebilir. Ancak günahlarda ısrarın bile, bir ‘fasıklık alameti’ olduğu unutulmamalıdır. İşte mutlaka sakınılması gereken bu tehlikenin sınırı, maalesef hesaplanamıyor ve çok ihmal ediliyor. Fetva makamında olmadığımız için, sadece bu tehlikeli sınıra dikkat çekebiliyoruz.
 
Ayrıca; çok nadiren, bazı müptela kimseler için sigara, “ilaç” hükmünde de olabiliyor. Bu tip müptelaların durumu biraz farklılık arz edebilir. Onlar da; mutlaka bırakma kararıyla uyguladıkları tedavileri süresince, gizlice içmek zorundadırlar…
 
Sigarayla mücadele konusunda çok sevindirici gelişmeleri gördükçe, insan sağlığı, toplum huzuru ve günahlardan soyutlanma mutluluğu açısından, çok seviniyoruz. Sigarayı içme alanları, tehlikenin boyutları ölçüsünde ve yasalarla daraltıldığı gibi, sigarayı bırakma kampanyaları, tüm dünya ülkelerinde çığ gibi büyüyor. Teknolojinin nimetleriyle birlikte, sigarayı bırakma zorlukları da tek-tek aşılabiliyor. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirme ümitleriyle, mutluluklar yaşıyoruz elhamdülillah…
 
Ancak bu konuda, insanlık düşmanları da boş durmuyorlar.
 
Gençleri dizi ve filmlerle sigaraya, pipo ve nargileye, hatta bonzai, esrar, eroin, içki vs. daha da ötesine özendirme, alıştırma ve zehirleme, bu şekilde de pazar paylarını genişleteme faaliyetleri de bütün hızıyla devam ediyor. Her sigara içen uyuşturucu batağına saplanmaz, fakat her uyuşturucu kurbanının ilk denemeleri, ilk adımları ve ilk aşama da sigaradır…
 
Üstelik de bu insanlık düşmanlarının, gençlerimiz üzerinden kazandıkları bu paraları, çeşitli adlardaki terör örgütlerine aktardıkları da, çok daha acı bir gerçektir.
 
Bu nedenlerle bu konuda mutlaka bilinçli olmak, zorundayız.
 
Ayrıca, kendimiz içmiyor veya bu sinsi zehirden kurtulmuş olsak da, bu zıkkıma bulaşmış kardeşlerimizin de kurtulmaları için, mutlaka onlara telkin ve tavsiyelerde bulunalım. Kendilerinin kurtulmaları için samimi dualar edelim…
 
Kur'an-ı kerimde: “Ey günahta haddi aşanlar, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, bütün günahları affeder. O, gafururrahimdir, affı ve merhameti çoktur” buyruluyor. [39. Sure/53. Ayet.]
 
NOT: Devlet Başkanımız; 300.000 adet ilacın her hangi bir sigorta şartı aranmaksızın, “sigarayı bırakmak isteyenlere tedavi için, ücretsiz verileceğini” ifade etti, kararnameyi imzaladı. Bu karar da sigarayı bırakanlara, çok önemli bir müjde ve destektir…

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>