A.Raif Öztürk
Beni, İşte bu Ayet Kocattı
A.Raif Öztürk
A- A A+
İnsanlık aleminin en doğru sözlüsü, pür kusur ümmeti olan bizlerin Cehennemden kurtulup, Cenneti kazanabilmemiz için yanıp tutuşan Yüce Peygamberimiz Muhammed’ül Emin SAV, bir gün ashabına;  “..beni Hud suresinin 112. Ayeti kocattı” buyurmuştu. 
 
Yani o ayetin tehdidi altında ezildiğini, “acaba Yüce Rabbimin emrettiklerini, O’nun razı olacağı şekilde yaşayabiliyor muyum?... Emredildiği gibi dosdoğru olabiliyor muyum?” “Bu ayetin dehşetini düşünmek, beni yıprattı.” ...gibi ciddi endişeler taşıdığını bizlere bildiriyordu. 
 
Ki O, SAV, kendisinin “alemlere Rahmet olarak yaratıldığı” şeklinde müjdelendiğini de İSMET sıfatıyla günahlardan korunduğunu da, hatta Yüce Rabbimizin kendisine “HABİBİM” (ey en sevgili kulum) diye hitap ettiğini de biliyordu. 
Bizlerin ise ne böyle bir ismet sıfatımız var. Ne de bizlere “habibim” diye iltifat edilmediği halde, bizler çok rahat hareket ediyoruz ve bu konuda pek endişe bile taşımıyoruz. Oysa bu ayet sadece Hz. Muhammed’i SAV muhatap almıyor, bizleri ve hepimizi muhatap alıyor ki. Bakınız, Hud S., 112. Ayet: 
 
“O halde, emir olunduğun gibi dosdoğru ol!... Beraberindeki tevbe edip iman edenler de dosdoğru olsunlar! Ve(Allah'ın koyduğu) hududu aşmayın! Çünkü O, ne yaparsanız hakkıyla görendir.” Çok net görüldüğü gibi, bu ayet hepimizi muhatap alıyor.
 
Peki, bizler neyimize güveniyoruz da bu ayet karşısında ürpermiyoruz?...
 
Acaba şu kısacık Dünya hayatının, tüm insanlık alemi için bir SINAV YERİ olduğunu mu idrak edemiyoruz?...
Acaba sırf dünya için yaratıldığımızı mı zannediyoruz?... 
 
Yoksa; Allah’a, Rasulüne, tüm hareketlerimizi kaydeden Meleklere, bizim gaflete düşmememiz için gönderilen Kur’ana, hesaba çekileceğimiz Ahiret gününe inanmıyor muyuz?...
Mademki inanıyoruz, nüfus cüzdanlarımıza göre İslam Dinine mensubuz, Müslümanız ve Mü’miniz. Öyleyse BU GAFLET NİYE?...
 
Bu ayet bizleri niçin kocatmıyor? Hatta, niçin umurumuzda bile değil? 
 
Yoksa ayetin devamındaki , “..biz ne yaparsak, Allah’ın bizleri hakkıyla gördüğüne” mi inanamıyoruz?...
 
‘Hangi konularda emir olunduğumuz ’un, belki de en önemlileri, bir sonraki ayette çok net vurgulanıyor. Şöyle ki:
Hud S., 113. Ayet; “Bir de, sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati (bile) duymayın. Yoksa size ateş (Cehennem) dokunur. Aslında sizin Allah'tan başka yardımcınız yoktur. Sonra O'ndan da yardım görmezsiniz.” 
Yani; zulmeden zalimlere asla meyletmememiz, hatta sempati bile duymamamız bizlere çok açık ifadelerle ikaz ediliyor, değil mi?
 
Bütün bunlara rağmen bizler; “acaba Yüce Rabbimiz Kur’anda kimler için zalim diyor? Nasıl davrananları zulmedenler diye tanımlıyor” gibi endişelerle niçin araştırmıyoruz?... 
 
Sizlere kolaylık olsun diye; yine Kur’anda geçen, zalimler ile ilgili 89 adetten, sadece birkaç ayeti, hayırlı dualarınıza mazhar olmak adına arz edeyim:
 
Bakara Suresi, 114. ayet: Allah'ın mescitlerinde O'nun isminin anılmasını engelleyen ve bunların yıkılmasına çaba harcayandan daha zalim kim olabilir? Onların (durumu) içlerine korkarak girmekten başkası değildir. Onlar için dünyada bir aşağılanma, ahirette büyük bir azap vardır. (Bu ayetin açıklamalı tefsirlerindeki, mescitler aleyhinde konuşanların bile, zalimler şümulünden nasibi olduğu dikkate şayandır.)
 
Maide Suresi, 51. ayet: Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez.

En'am Suresi, 21. ayet: Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa eremezler. 
 
İbrahim Suresi, 34. ayet: Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür. ..Yani ayette görüldüğü gibi; NANKÖRLER de zalimlerle birlikte anılıyor. 

Kehf Suresi, 57. ayet: Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı zaman, sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdikleri (amelleri)ni unutandan daha zalim kimdir? … ..
 
Hucurat Suresi, 11. ayet: … .. ..İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim olanların ta kendileridir. 
 
Mümtehine Suresi, 9. ayet: Allah, ancak DİN konusunda sizinle savaşanları, (mücadele edenleri,) sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkaranları ve sürülüp-çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden men eder, (yasaklar). Kim onları dost edinirse, artık onlar zalimlerin ta kendileridir. 
 
İşte saygıdeğer dostlarım, zalimlerle ilgili 89 ayetten sadece birkaçı. Ayetlerde, “sempati duymamızı bile yasaklanan zalimlerin” tarifleri ve tanımlamalarını böyle yapıyor!... 
 
Bendeniz, sadece sizleri de koruma ve sakındırma adına “hatırlatma” görevimi ifa etmiş oldum. Saygılarımla takdirlerinize arz eder, hayırlı dualarınızı bekliyorum. Vesselam…
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>