A.Raif Öztürk
Allah’ın İpine Sımsıkı Sarılın Ne Demek?
A.Raif Öztürk
A- A A+
Kur’anayetleri bazen hakikimana içerir, bazen de mecazi mana içerir.
 
Kur’anın birçok yerinde de konuların daha iyi anlaşılması için, bilinenlerden misaller gösteriliyor.
 
Mesela; Al-i İmran Suresi 103. Ayette de “Allah'ın ipine sımsıkı sarılın” ifadesiyle deböyle bir edebi sanat sergilenmiştir. Edebiyattan pek nasibi olmayan,mecaz ifadeleri çözemeyenler veya hakiki mana saplantısı olanlar, bu ifadeyi;
darlandığımız veya köşeye sıkıştırıldığımız zaman Allah’a cc yalvarıp yakardığımızda, gökten bir ip sarkıtılacağını, ona tutunup kurtulacağımızı da sanabilirler. Oysa bu ifade hakiki değil, mecazi bir ifadedir.
 
Bu ayettede bizlere edebi bir sanat ileharikamecaz ifadeler bahşedilmektedir. 
 
Yukarıdaki örneği biraz genişleterek düşünürsek, çok güzel neticelere ulaşacağız, inşallah. 
Mesela; bir kişi azgın dalgalı bir denize düşse. Veya bir kişi, içinde akreplerin, yılanların,çıyanların, hatta timsahların bulunduğu kör bir çukura düşmüş olsa.Onu kurtarmak isteyenler o azgın dalgalı denize veya o çok tehlikeli çukura sağlam bir ip atsalar, o kuyuya düşen kişi, o ipe nasıl can-u gönülden ve en son gayretiyle sımsıkı sarılır? Bir düşününüz…
 
İşte bizler de sınav gereği olarak gönderildiğimiz dünyada;kendimizi veözellikle imanımızı tehdit eden şu azgın dalgalı denizden ve o kör çukurdan daha tehlikeli ve sinsi olayların içinde bulduk. İçinde akrep, yılan, hatta timsahların bulunduğu kör bir çukurdan daha tehlikeli olan nefis,şeytan ve insi şeytanların kuşattığı şu Dünya denilen SINAV yerinde, “ancak Allah’ın ipine işte öyle sımsıkı sarılarak kurtulabilirsiniz” anlamına gelmektedir bu ayet. Allah’ın ipi ise; şu bin bir tehlikelerle dolu olan ve dünya denilen sınav yerinden, emniyetle ve selametle kurtulmamız için, Yüceler Yücesi olan Rabbimizin bizlere lütfettiği (hablullahtır) vahyidir, yani Kur’an-ı Azimüşşandır…
 
Örnekteki o azgın denize ve o çok tehlikeli kör çukura atılan kişiler, o ipe nasıl laubali bir şekilde, acele etmeden tutunarak, o zehirli yılan, akrep ve canavarlarla dalga geçmeye kalmaları, ne derce ahmaklık olduğunu bir düşününüz. 
Aynen öyle de;Allah’ın ipi mesabesinde olan Kur’an’a da acele etmeden tutunmak, yani Kur’an’asımsıkı sarılmak yerine, dünya işlerinden fırsat kalırsa ve laubali bir şekilde ilgilenmek te o dereceden bin kat daha ahmaklıktır.(Kusura bakılmasın, ispat edilecek.)
 
Çünkü örnekteki o azgın deniz ve o çok tehlikeli çukurdaki tehlikeler; insanın sadece kalan 50-60 senelik hayatını mahvedecekti. Oysaimanımızı tehdit eden tehlikeler 50-60 değil, 50 000-60 000 değil, hatta milyarlarca seneler de değil, SONSUZ ve ebedi hayatımızı Cehenneme çevirmekle tehdit ediyorlar... 
 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılmak, mademki bu kadar çok önemli, şimdi de TEFSİRLERE BAKARAK “Allah’ın ipine sımsıkı sarılmak” ifadesini daha iyi anlamaya çalışalım, inşaallah.
 
Yine bu 103. Ayetin devamında; O halde hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın! Hem Allah'ın size olan ni'metini hatırlayın! … Yani adeta sımsıkı sarılma olayı da tarif ediliyor, değil mi? Önce bir sosyal Prensip emrediliyor. 
 
O ipe sımsıkı sarılmayı gevşetmemiz halinde, bölünüp, dağılıp parçalanacağımız ve bölünüp parçalanırsak, ‘su uyusa da uyumayandüşmanlarınız’ tarafından yutulacağımız vurgulanıyor.Te’yitayetler de şöyle: 
 
-“Çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp zaafa düşersiniz, gücünüz gider” (Enfal suresi, 46.)
 
-"Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.” (Ali İmran suresi, 105.) 
 
-“Güzel düşünüp güzel davranarak, bütün benliği ile özünü Allah’a teslim eden, en sağlam kulpa (halkaya-ipe) yapışmıştır. Bütün işlerin akıbeti Allah’a varır.” (Lokman suresi, 22.)
 
Sonra da hem yüce Rabbimizi çok daha iyi tanıyabilmemiz için sayılamayacak kadar çok olan nimetleri tetkik etmemiz, tefekkür etmemiz ve bu harikulade ve sayılamayacak kadar çok olan nimetlerin, İlmi, Rahmeti ve Kudreti sınırsız olan Rabbimiz tarafından bahşedildiğini her zaman hatırlamamız emrediliyor…
 
Hem debu ayetin devamı olan bir sonraki 104. Ayette; “O halde içinizden, hayra da'vet eden ve iyiliği emredip kötülükten men' eden bir topluluk bulunsun! Ve işte kurtuluşa erenler, ancak onlardır.” 
 
İşte bu ayeti her hatırlayışımda, sanki kalbime bir hançer saplanır gibi, irkiliyorum. 
 
Çünkü Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, o ceberut Din düşmanlığı dönemlerinde o “hayra da'vet eden ve iyiliği emredip kötülükten men' eden topluluklar” maalesef zalimce tırpanlanmıştı. Din ve iman ilimleri ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri olan Tekkeler, zaviyeler, Kur’an kursları ve Medreseler, “irtica yuvaları” suçlamalarıyla kapatıldı.

Hatta Kur’an ve Ezan okumak bile tam 18 sene yasaklandı. Bu fırtınalı dönemde bu yasaklara uymayan BİNLERCE alim sokaklarda ve cami avlularında İDAM edildi.

Bu baskılarla ürkütülen halk, camilere girmeye korkunca, “camiler gereksiz” denilerek binlerce cami kapatıldı, satıldı, depo, ahır, CeheletleHareket ve Propagandalokaline çevrildi.

Sadece ŞAPKA GİYMEDİ diye, 3000 civarında alim asıldı. Cami avlusunun yanından geçen bir bohçacı kadın, gayri İhtiyari;“yahu, hiç şapka giymedi diye adam asılır mı” dediği için bile,o da asıldı.

(İşte birkaç belgeninlinki:http://belgelerlegercektarih.com/tag/sapka-yuzunden-idam-edilen-salci-baci/https://www.milligazete.com.tr/haber/1205574/sehid-edilen-salci-baci)
 
İşte gördünüz; bu ayeti her hatırlayışımda, sanki kalbime bir hançer saplanmasında haklı değil miyim?...Sadece Al-i İmran Suresi 103. Ve 104. Ayetleri uyguladıkları için idam edilenler şehid olup, Cennete uçtular.

Ya onlara o zulümleri reva görenlerin, hatta bugün onlara sempati duyanların akıbetleri ne olacak?
Siz düşününüz! Vesselam…
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>