A.Raif Öztürk
Acaba Bir Terslik yok mu?
A.Raif Öztürk
A- A A+
Yıllardan beri kafamızı kurcalayan çok ciddi soruları, sokaklarda tava-tencere çalmadan, esnafın dükkanlarını yağmalamadan ve kamu mallarını tahrip etmeden sorup, doğruları öğrenmeye hakkımız olduğunu düşünüyorum. İşte bu hakkımızı kullanarak birkaç soruya birlikte cevap arayalım.
 
SORU BİİİR:

1950’den önceki tarihimizi incelediğimizde; Dersimde (..yani şimdiki Tunceli’de) Kürt halkımızın üzerine acımasızca bombalar yağdıran yöneticiler, suçları (!) sadece uyduruk ezanı okumamak olan binlerce imam ve müezzinleri faili meçhullere gönderen o iktidar, sadece şapka giymediği veya şapkayı tasvip etmediği için binlerce din alimlerini, imamları ve Şalcı bacı gibi masumları cami bahçelerinde idam ettiren o iktidar ve yöneticiler niçin diktatör veya katil olarak anılmıyorlar. Hatta tarih kitaplarında, niçin kahraman (!) olarak tanıtılıyorlar? Acaba bunda bir terslik yok mu?...

·        Diğer yandan ise Suriye’den atılan bir bombayla, sınırlarımızda ölen vatandaşlarımız için veya dış mihraklı düşmanlarca tezgahlanan Reyhanlı katliamı için, yukarıdaki o acı gerçekleri bildikleri halde, ülkemizin şu andaki (bu konudaki) masum yöneticilerini “KATİL” olarak tanıtmaya çalışıyorlar.  Acaba bunda da bir terslik yok mu?

İnsanları bu kadar hakka –hukuka ters ve yanlış konuşturan sebep, acaba nedir?...

O günkü Tek parti diktasının sipariş üzerine yazdırıp, okullarımızda masum zihinlere “zoraki okutularak çakılan yalanlar” değil mi?...
 
SORU İKİİ:
Yukarıda sadece birkaçını hatırladığımız despot ve ceberut yöneticilere karşı son derece sabrediliyor, tava-tencere vs. eylemler hiç yapılmıyor… Yakın tarihte de sadece başörtülü olduğu için binlerce üniversiteli okullarından uzaklaştırılırken, sadece hanımı başörtülü diye yüzlerce masum subay ordudan atılırken, Halk bunlara karşı bile sükunetle sabrediyordu. Tepkisini, sadece sandıkta gösteriyordu.

·        Bugün ise Taksim’de malum o zihniyet tarafından haksız yere yıktırılmış olan, o güzelim Osmanlı şaheseri olan Kışlayı, yeniden imar edip Müze yapma çalışmalarını ve Gezi parkı çalışmalarındaki birkaç ağaç bahane edilerek sokaklara dökülen, masum esnafın dükkanlarını tahrip eden, kamu malları olan polis otolarını, belediye otobüslerini, ambulansları yakıp yıkan, ülkemizi 104 Milyar zarara uğratan zihniyete, sadece “ÇAPULCU” denilmesine acaba niçin sabredilmiyor!!!

Güzelim ülke 20 gün içinde, sadece bu tür bahanelerle savaş alanına döndürülüyor!!! Cumhurbaşkanlığı Sarayı bedelinden yüzlerce kat daha çok mali zarar verenlere çapulcu demek suç ise binlerce başörtülü eşli” kahraman subayları sokaklara atarak mağdur etmek nedir? Acaba bunda da bir terslik yok mu?...

İnsanlara, hakka-hukuka, akla-vicdana bu kadar ters işler yaptıran sebep, acaba nedir?...
 
SORU ÜÜÇ:

Birçok dünya ülkelerinde ve en yakın komşumuz Yunanistan’da ekonomik kriz ayyuka çıktığı için, bankalar dahil birçok kurum iflas ettiği için, işsizlik sınırı %27,2’lere çıktığı için sokak hareketleri ile protestolar yapılıyor. Gerekçeler makul ve halk haklı olduğu halde, bu sokak hareketlerindeki taşkınlıklar kınanıyor.

·        Oysa Türkiye, Dünya ekonomik krizini en gelişmiş ülkelerin bile gıpta ettiği, en az sıyrıklarla atlattığı halde.
İflas ve gerileme şöyle dursun, Ekonomik büyüme %3-4’lerde seyrettiği halde.

·        Son 50 yıldan beri katlanarak artan İMF borçlarının, faizlerinden bile korkuluyordu. 10 Sene içinde bu önemli borcun bile tamamı ödendiği halde.

·        Burada sayılamayacak kadar çok ve önemli gelişme hamleler gözler önünde gerçekleştiği halde, acaba niçin sokak hareketleri ile ülke yangın yerine çevrilmeye çalışılıyor? Acaba bunda bir terslik yok mu?...

İnsanlara, hakka-hukuka bu kadar ters işler yaptıran sebep, acaba nedir?...
 
SORU DÖÖRT:

2014’de; % 50’nin üzerinde oya sahip bir partinin taraftarlarını “CAHİL” olarak ilan ediyorlar. Bunun için yapılmış bir araştırmayı görünce, bu terslik çok net fark ediliyor. Şöyle ki:

1950 Öncesi okuma yazma oranı %22 iken, o günkü tek partinin oy oranı %70-80’lerde olduğu görülüyor.
·        Oysa bugün okuma yazma oranımız %90-95’lerde!!!.

Şu durumda bugün, o günkü tek partinin uzantısının oy oranı ise %25’lerde kalıyor. Halkın %75’i diğer partileri tercih ediyorlar.

Şimdi soruyorum: Acaba hangileri cahil?... Acaba bunda bir terslik yok mu?...
İnsanları böylesine “yanıltmaya çalışma” sebepleri, acaba nelerdir?...
 
SORU BEEEŞ:

Yukarıda sadece birkaçını hatırladığımız, halkın en çok benimsediği manevi değerlere sahip çıktığı Ezanı ve Kur’anı yasaklayan, halka kan kusturan despot ve ceberut yöneticilere karşı, diktatör denilmiyor. Hatta kahraman (!) deniliyor.

·        Diğer yandan bugün, halkının ve genç neslin zarar görmemesi için, birçok batı ülkelerinde bile yasaklanmış olan içki, kumar, zina ve benzeri musibetleri sınırlamaya çalışan bir yönetime, acaba niçin “hakları (!) sınırlayan DİKTATÖR”
yakıştırmasıyla saldırılıyor.  Acaba bunda bir terslik yok mu?...

İnsanları böylesine “yanıltmaya çalışma” sebepleri, acaba nelerdir?...
 
SORU ALTII: …………….………………….

NOT: Köşe yazısı sınırlarını aşmamak için, şimdilik bunlara cevap arayalım ve düşünelim.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>