Soru : Aşağıdakilerden hangisi okul psikolojik danışmanı için uygun bir yaklaşım değildir?