Sinan Can
Acemi Ateist Ayşe Hür ve Öteki Gündem Programı
Sinan Can
A- A A+
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Öteki Gündem programının konusu "Din ve Akıl İlişkisi" oldu. Program konukları, Caner Taslaman, Sinan Canan ve Ayşe Hür Din ve Akıl ilişkisini ele alarak Allah'ın varlığı hakkında ve kainattaki tasarrufu ile ilgili sorulara cevap aradılar.
 
Ayşe Hür’ün program başından beri özellikle üzerinde durduğu iki soru vardı. Bunlardan bir tanesi "Tanrı varsa ve iyiyse neden kötülükler var?", İkincisi ise "Cehennem çok ağır bir cezalandırma yeri değil mi?"

Bu gibi sorular birçok kişinin aklına gelmiştir.

Yalnız Üstad Bediüzzaman’ın da dediği gibi "İnsan bilmediği şeye düşmandır". Bazen bizler her şeyi gördüğümüz gibi algılarız. Arkasında ki sebepleri sorgulamadığımızdan bunu tabiata ve tesadüf gibi şeylere havale ederiz. Bu iki sorunun cevabı da Bediüzzaman'ın Kuran-ı Kerimin ayetlerinin tefsiri olarak yazmış olduğu Risale-i Nur’dan cevap verme gereği duydum. İsterseniz bu cevaplara birlikte göz atalım.

Tanrı varsa ve iyiyse neden kötülükler var?

Öncelikle bilmemiz gereken, Kötü olan kötünün yaratılması değil kötülüğün yapılmasıdır.

Mesela çok faydalar düşünülerek bıçak gibi kesici bir alet icat edilmiş. Bu faydalı aletle aklını kullanamayan biri tutup kendini öldürmüşse “bıçak kötüdür ve icadı boşunadır. Neden icat edilmiş!” denilebilir mi?
 
Allah'ın, kötülükleri yaratmasındaki maksat insanoğlunun makamını yükseltmek içindir. Bir çekirdek ağaç olana kadar birçok kademelerden geçer ve sonucunda meyve verir. İnsanlığın da çok mertebeleri var. Nefis ve şeytana uyup kötülük etmediği müddetçe insanın mertebesi artar ve Allah'ın kendisine yerleştirdiği yüksek kabiliyetler mertebesi yükseldikçe ortaya çıkar. Cehaletin babası Ebu Cehiller'den, insanlığın şerefi olan Hz. Ebu Bekirler’e kadar insaniyette çok mertebeler vardır. 

Hem şeytanlar ve kötü şeyler yaratılmasaydı insanların makamı melekler gibi sabit olacaktı. Oysa Allah (cc) insana meleklerden daha üstün olma kabiliyetini vermiştir. Nefis ve şeytan insana musallat olmalı ki insan yükselsin.
 
İmtihan için açılan bu dünyada insan ya nefsine uyarak hayvandan daha aşağıya düşecek ya da nefis ve şeytana uymaksızın meleklerden daha üstün bir dereceye çıkacaktır. Eğer Allah, bütün katillerin, canilerin, hırsızların, dinsizlerin, tahrifçilerin ellerinden tutup onları yaptıklarından alıkoysa, bu takdirde dünyada kötülük namına bir şey kalmaz ve tabii ki, bu durumda imtihandan da söz edilemez.

"Neden imtihana tabi tutuldum?" demek daha gerçekçi ve anlamlı bir soru olacaktır. Zira varlık ve insanlığın hiçbir kötü ve şer tarafı yoktur. Kötülük ve şer yaratılışta değil, insanın iradesini kötüye ve şerre kullanılmasındadır. Öyle ise, neden kötülük ve şerre müsaade edildi, demek yerine, neden ben kötülüğü ve şerri seçtim, diye kendimizi murakabe etmeliyiz.
 
Sanatkar, bir çok güzelliği üzerinde denemek için modele çeşitli hareketler yaptırır. Buna karşılık ona ikramda bulunur, oldukça yüksek ücret öder. Modelin bütün bu nimetleri görmezlikten gelerek sanatkara dönüp “bana niçin eza ve cefa ediyorsun” demesi ne kadar meşrudur? İmdi, bazı cüz’i kötülüklere bakarak aleme vücut veren sayısız nakışların haliki olan Nakkaş-ı Ezeli’ye dönüp “bize bu yolla niçin zahmet veriyorsun” diye sual etmek doğru mudur?

“Niçin kötülük vardır” sorusuna Bediüzzaman’ın verdiği bir diğer cevap da kötülüğün bazan bir “İlahi ikaz ve ihtar-ı Rahmani” olması keyfiyetidir. Yahut onlardan bazısının “günahlara kefaret” olmasıdır. Başka bir deyişle bazan zahmet, rahmete götüren bir yol olabilmektedir. Önemli olan onlardan ibret alınmasıdır ki, Kur’an-ı Kerim’in emri de bu istikamettedir.
 
Şerrin yaratılması şer değildir; şer olan, onu kesb etmek, yani şerri kazanmak, ona yönelmek ve onu irade etmektir. Rahman ismi gibi, Kahhar ismi de güzeldir; güzel olmayan, kahrı gerektiren isyanları işlemektir.  

Programda Ayşe Hür'ün sorduğu diğer bir soru ise "Cehennem çok ağır bir cezalandırma yeri değil mi?" sorusuydu.

Bediüzzaman Hazretleri bu soruya şöyle cevap veriyor;

"Kafir, Cehennemi inkar etmekle, sonsuz izzet, gayret ve celal sahibi, gayet büyük ve nihayetsiz kudret malik bir Zatı tekzip etmiş oluyor ve O’na acziyet isnadında bulunuyor. O’nu yalancılıkla ve aczle itham ediyor, izzetine şiddetle dokunuyor, gayretine dehşetli dokunduruyor, celaline karşı isyan ederek ilişiyor. Elbette, farz-ı muhal olarak, Cehennemin hiçbir varlık sebebi bulunmasa, şu derece tekzip ve acz isnadını içinde barındıran bir küfür için, bir Cehennem yaratılacak ve kafir onun içine atılacaktır.” 

Dünyada bir kişi bir dakika bile sürmeyen bir zamanda bir cinayet işliyor, ama yirmi otuz yıl hatta ömür boyu hapiste kalabiliyor. Biz demiyoruz ki, bir iki dakikalık suçtan dolayı bu kadar yıl hapis yatılır mı? Kafir ise bir iki dakika değil, bütün ömrünü bu şekilde azim cinayetler işleyerek geçiriyor. Elbette onun yeri ebedi Cehennemdir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>