Risale Akademi Eğitici Eğitimi Programı
A- A A+

Risale Akademi Eğitici Eğitimi Programı

Risale Akademi, eğitici olarak kendini geliştirmek, öğrendiklerini çevresine aktarmak isteyen kişilere yönelik olarak “uygulamalı eğitici eğitimi” programını açmış bulunmaktadır. Bu programın amacı, katılımcılara eğitimciye özgü bilgi ve beceriler kazandırmak, içlerindeki eğitici potansiyelini harekete geçirmek ve eğitici kazanımlarını uygulamaya taşımalarını sağlamaktır.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;​
 
•    Kariyer planlamasını, 
•    Öğrenme ve öğrenme stillerini,
•    Beyin ve hafıza ilişkisi ile öğrenme tekniklerini,
•    Risale-i Nur’u anlama yöntem ve tekniklerini,
•    Hedef kitleye uygun eğitim ihtiyaç analizlerini,
•    İhtiyaçlara göre eğitim planlamasını, uygulanmasını ve eğitim süreçlerini,  
•    Hedef kitlenin ihtiyacına yönelik olarak konu-kazanım hazırlayabilmeyi,
•    Etkili sunum tekniklerini kullanabilmeyi,
•    Örnek ders hazırlayıp sunabilmeyi,
•    Risale-i Nur konu-kazanım merkezli farklı soru tipleriyle sınav hazırlayabilmeyi,
•    Eğitim sonrası etkin bir değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olabilmeyi;
Kazanacaklardır.

Eğitimde Verilecek Dersler
 
•    Kariyer Planlaması ve Uygulama
•    Öğrenme Döngüsü ve İnsan Öğrenmesi
•    Eğitim (Bilgi) İhtiyacı Nasıl Belirlenir?
•    Derse Hazırlığı ve Planlama Nasıl Yapılır? Konu ve Beceriye Yönelik Kazanım Nasıl Yazılır?
•    Ders Uygulama Yöntemleri (Drama, Kolektif (İşbirlikçi) öğrenme, Danışmanlık, Aktif Öğrenme, Not Tutma ve Anahtar Kelime Çıkarma, Özetleme, Yöntem Çıkarma vb. Bu çerçevede Risale-i Nur’u Anlama Teknikleri)
•    Risale-i Nur’dan Test (Sınav) Hazırlama Teknikleri

Nasıl Katılacağım?

•    Eğitimciler veya eğitimci potansiyeli olanlar
​•    En az üniversite mezunu olmak
•    Program bayanlara yöneliktir.
•    Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurup rasem@ risaleakademi.com adresine e-posta göndererek başvurabilirsiniz.

İletişim: 0 505 962 67 59
Kaynak : Risale Akademi