Londra'dan Şeyh Ali Abdullah Hüsnü Ağabeyi Ziyaret etti
A- A A+

Londra'dan Şeyh Ali Abdullah Hüsnü Ağabeyi Ziyaret etti

Malezya asıllı Londra'da ikamet eden Mutasavvıf ve Alim Şeyh Ali Efendi Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyi ziyaret ederek, Risale-i Nur dersine iştirak etti. Kendisi hem Malezya da ki iki medresesinde ve Londrada bulunan merkezlerinde Nurları talim ediyorlar ve bu vesile ile çoklarının hususan Almanya ve İngiltere'de ihtida ettikleri müjdesini vererek hizmetlerinden de bahsettiler. Risalei Nurların hüsn-ü tesirinden kemal-i memnuniyet ve şükür ile bahseden Şeyh Ali Nur dersinin alabinde şu hususları dile getirdi; 
 
Fevkalade zor ve zulmani bir devreye müşahid oluyoruz. Önümüzde iki yol görünüyor birisi zulmet birisi Nur. Yollar kapanmış, köprüler yıkılmış, islam sarayına hücumlar edilmiş ve zulmetli yollar içinde Risale-i Nur projektör gibi bizleri Nur yoluna hidayet ediyor. Nur yolunu gösteriyor. Derslerde de okuduğunuz gibi Cadde-i kübray-ı Kuraniyeye beşeriyeti hidayet edip sevkediyor. 
 
Saniyen: Risalei Nurun beni derinden tesir altında bırakan en mühim hususiyeti Tahkik Mesleğidir. Nurun tahkik mesleği zihin de tefekkür melekesinin terakkisi, vicdanda hissin inkişafı ve neticesinde amel de ciddiyet. Akıl ve kalbin böyle içtimadı ve bunun amele sirayeti. Bunlara ancak Nurun sıddık talebeleri muvaffak olabilirler. 
 
Salisen: Zulmet dedim. Garb ta zulmetin en mühim sebebi inkar-ı uluhiyettir. Şarkta da gaflettir. Bu iki zulmeti Risalei Nur tarumar ediyor. Ve o sahayı zulmeti nura garkediyor. Karanlıkta gece yarısı girdiğiniz oda da elinizde kılıçla, sopayla şuraya buraya sallasanız, o odaya ışık girer mi. Hayır! Fakat elektiriğin düğmesine basacak ve o karanlığı ışık dolu bir odaya inkılab ettireceksiniz. İşte o elektriğin düğmesi Risalei Nur'dur. Okunan Sözler zerratı havaiyeye nurun inikasına vesile oluyor. " 

Hüsnü Ağabey de bu izahat ve Nurlarla alakadarlıklarından memnuniyetlerini ifade edip tebrik ettiler. Ve lahikalardan Hulusi Ağabeyin ve Sabri Efendinin mektuplarından okunup kendisine tercüme edildi.
Kaynak : Risale Ajans