Hüsnü Ağabey'den Gündem İle İlgili Açıklama
A- A A+

Hüsnü Ağabey'den Gündem İle İlgili Açıklama

Muazzez Kardeşlerimiz, 
Bu gece ki Mevlid-i Şerfinizi tebrik ediyor, Alemlere Rahmet Nebiyyi Zişan'ın veladetine isabet eden bir günde insaniyeti sükut etmiş vahşi canavar hayvan mesabesindeki anarşistlerin emniyet güçlerimize ve halkımıza menfur saldırılarını telin ediyor, ve böyle cinayetler işleyenleri Cenab-ı Kahhar-u Zülcelal'e havale ediyoruz.

Menfur saldırıda şehid olanlara Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ve yakınlarına sabr-ı cemiller ihsan etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. 
 
Bu vesile ile vesile-i rahmet olan Efendimiz (asv)'ın Veladeti ve Mevlid-i Şerif ile alakalı Üstadımızın şu lahika ve mektuplarını hem birer teselli ve hem duaya vesile olması niyetiyle arzediyoruz. 
 
Hz. Bediüzzaman'ın talebesi ve hizmetkarı 
Hüsnü Bayramoğlu 

MEVLİD-İ ŞERİF İLE ALAKALI KISIMLAR ;
 
Evvela: Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz ve muvaffakıyetinizi ve Nurların fevkalade tesirli intişarlarını sizlere müjde ediyoruz ve Nurcuları tebrik ediyoruz.
 
Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla, en yüksek istidadda ve en ali ahlakta ve nev'-i beşerin humsu ona iktida etmiş ve nısf-ı Arz onun hükm-ü manevisi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla bin üçyüz sene ışıklanmış ve beşerin nurani kısmı ve ehl-i imanı, mütemadiyen günde beş defa onunla tecdid-i biat edip, ona dua-yı rahmet ve saadet edip, ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhissalatü Vesselam ile konuşacak ve konuşmuş ve Resul yapacak ve yapmış ve sair nev'-i beşere rehber yapacak ve yapmıştır.
 
Veladet-i Nebevi gecesinde hem annesi, hem annesinin yanında bulunan Osman İbn-il As'ın annesi, hem Abdurrahman İbn-i Avf'ın annesinin gördükleri azim bir nurdur ki; üçü de demişler: "Veladeti anında biz öyle bir nur gördük ki; o nur, maşrık ve mağribi bize aydınlattırdı."
 
İkincisi: O gece Ka'be'deki sanemlerin çoğu başı aşağı düşmüş.
 
Üçüncüsü: Meşhur Kisra'nın eyvanı (yani saray-ı meşhuresi) o gece sallanıp inşikak etmesi ve ondört şerefesinin düşmesidir.
 
Dördüncüsü: Sava'nın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması ve İstahr-Abad'da bin senedir daima iş'al edilen, yanan ve sönmeyen, Mecusilerin mabud ittihaz ettikleri ateşin, veladet gecesinde sönmesi. İşte şu üç-dört hadise işarettir ki: O yeni dünyaya gelen zat; ateşperestliği kaldıracak, Fars saltanatının sarayını parçalayacak, izn-i İlahi ile olmayan şeylerin takdisini men'edecektir.
 
Ya Erhamerrahimin!
Bu Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve dar-ı saadette onun al ü ashabına komşu eyle!
Amin.. amin.. amin..
 ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺣُﺮُﻭﻑِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺍﻟْﻤَﻘْﺮُﻭﺋَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻜْﺘُﻮﺑَﺔِ
ﺍَﻣِﻴﻦَ

Said Nursi 
Kaynak : Risale Ajans