Hayrat Vakfı 'Risale-i Nur Hizmeti' Sempozyumu Gerçekleştirdi
A- A A+

Hayrat Vakfı 'Risale-i Nur Hizmeti' Sempozyumu Gerçekleştirdi

Hayrat Vakfı & Kalem ve Medeniyet Derneği işbirliği ile Canik Kültür Merkezi’nde “Üstad Bediüzzaman Said Nursi Ve Risale-i Nur Hizmeti” konulu panel gerçekleştirildi.

Panel kurra hafız İlhan Tok Hocaefendi’nin Kur’an kıraati ile başladı.
Selamlama konuşmalarında Hayrat Vakfı Samsun Temsilcisi ve Kalem ve Medeniyet Derneği Başkanı Ali Hüsrev Yağız katılımcıların yoğun ilgilerine teşekkür ederek hayatını milletin saadeti için seve seve feda eden Üstad
Bediüzzaman Hazretlerini tanımanın çok ehemmiyetli olduğunun üzerinde durdu. Canik Belediye Başkanı Osman Genç katılımcıları selamlayarak Canik Kültür Merkezi’nin kuruluş amacının en önemlisi toplumun geleceğinin temelini teşkil eden bu tür programlar olduğundan bahsetti. Böyle programlarla bu mekanların anlam kazandığının üzerinde durarak panelistlere başarılar diledi.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Av. Ali Kurt İDSB’nin kurucu üyesi olan Hayrat Vakfı’nın çalışmalarını takdir ile bahsederek şu an Alem-i İslam’ın her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe muhtaç olduğunu ifade etti. Hayrat Vakfı’nın tüm dünyada bu gayeye çok güzel hizmet ettiğini vurgulayarak çalışanlarına teşekkür etti. Hayrat Vakfı Denizli Temsilcisi Eğitimci-Yazar M.Zakir Çetin Allah yolunda insanın malıyla, nefsiyle yapmış olduğu cihadın en büyük bir ticaret olduğunu, hiçbir ticaretin Allah yolunda yapılan ticaret kadar ehemmiyetli olmadığını vurguladı.

Panel oturum başkanı Hayrat Vakfı Şanlıurfa Temsilcisi Eğitimci-Yazar Faysal Vuran tarafından başlatıldı. Vuran Bediüzzaman Hazretlerinin Alem-i İslam için özellikle Anadolu insanı için çok önemli bir değer olduğundan bahsetti. ”Alimler Peygamberlerin varisleridir” Hadis-i Şerifi’nin sırrıyla Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatının çok iyi bilinmesi gerektiğinin üzerinde durdu.

Panel konuşmalarında Hayrat Vakfı Gaziantep Temsilcisi Eğitimci-Yazar Zafer Zengin Bediüzzaman Hazretleri’nin kendi zamanındaki alimlerden farkını dört başlık altında ele aldı. 1-İmanda Bediüzzaman 2-İlimde Bediüzzaman 3-İrşadda Bediüzzaman 4-İnayete mazhariyette Bediüzzaman olarak zamanının eşsiz bir alimi ve şahsiyeti olduğundan bahsetti.

Panelistlerden Hayrat Vakfı Elazığ Temsilcisi Eğitimci-Yazar Dr. Ayhan Mirza İnak Risale-i Nurların Kur’an’ın bir tefsiri  aynı zamanda bu asrın manevi hastalıklarına ve ihtiyaçlarına karşı bir merhem  bir ilaç olduğundan bahsetti. Ayrıca Risale-i Nurların tebliğ metodunun Hz. Peygamber (asm)’in tebliğ metodu ile örtüştüğünü ve O’nu (asm) rehber aldığını anlattı. Risale-i Nurların kaynağının doğrudan Kur’an ve sünnet olduğunu ifade ederek Üstad Bediüzzaman’ın ve Risale-i Nurların Cenab-ı Hakkı ve Peygamber Efendimizi sevdirdiğinin üzerinde durdu.

Panel kapanış konuşmasında Hayrat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Güner, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin en büyük hayali olan Medresetüzzehra projesinin bu memleket için çok önemli olduğundan bahsederek Alem-i İslam ve insanlık için Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nde alınacak çok örnekler olduğunu vurguladı. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin “evleriniz bir Medrese-i Nuriye ve bir Mekteb-i İrfan olsun” buyurduğunu belirterek evlerimizde her gün aile olarak on beşer dakika Risale-i Nur okumanın Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ni evlerimizde misafir etmek manasına geleceğinin altını çizdi. Son olarak panel M.Zakir Çetin Hocaefendi’nin duasıyla ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.
 
Kaynak : Haberexen