Bediüzzaman’ın Vasiyetinin Orijinali Yayınlandı
A- A A+

Bediüzzaman’ın Vasiyetinin Orijinali Yayınlandı

Nurdan Haber sitesinin haberi şöyle;

Envar Neşriyat baskısı “Emirdağ Lahikası-1 sh:136’daki Üstadımızın vasiyetnamesi. Bir teksirdeki nota göre 1946 senesinde yazılan Bediüzzaman’ın varislerini belirlediği vasiyetnamesine ulaştık.

Emirdağ Lahikası-1 ‘de görüldüğü gibi vasiyet metninde geçen 12 kişinin isimleri o zaman yazılmamış ve o şekliyle istinsah edilerek elyazmalarda neşredilmiştir. Elimizdeki nüshada da o isimler olmadan o vasiyet yazıldığı görülmektedir.

1950’li yılların ortalarında Küçük Ali Ağabeyin yazdığı Emirdağ Lahikasını, Üstad Hazretleri tashih ederken “O heyetten on iki” kelimesine dipnot işareti koymuş ve ağabeylerin isimlerini sayfanın altına bizzat kendi eliyle yazmıştır.

Ayrıca elyazma nüshada neşredilecek ve edilmeyecek yerleri de işaretleyip, yeni yazıyla matbaada basılması için bu nüshayı göndermiş ve yeni yazıyla birinci Emirdağ Lahikası da ona göre basılmıştır.”

Not: Neşredilecek yerleri Orijinal metinde Bediüzzaman kendi kalemiyle bir parantez içine almış, edilemeyecek yerleri de görüldüğü gibi parantezin dışında bırakmış.

Bediüzzaman’ın kendi elyazısı ile sayfanın en altına eklediği oniki isim: Kardeşim Abdülmecid, Zübeyir, Mustafa Sungur, Ceylan, Mehmet Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüşdü, Abdullah, Ahmet Aydemir, Atıf, Tillolu Said, Mustafa, Mustafa, Seyyid
Salih.

Kaynak : Nurdan Haber