Bediüzzaman'dan Mutlu Evlilik Formülleri
A- A A+

Bediüzzaman'dan Mutlu Evlilik Formülleri

Mutlu Evlilik…
 
Gelişim basamak basamaktır. Her basamağın kendine ait rolleri vardır. Hepimiz rollerimizi yaşama şekliyle ve bu rollerin benliğimize kazandırdığı deneyimlerle ruhsal tekamül ve kendi bütünümüze ulaşmayı amaçlarız. Evlilik, birden fazla rolün kazanıldığı kurumdur. Ailenin gelini, evinin kadını, çocuklarının annesi gibi rolleri hep bu kutsal çatı altında kazanırız.

Kurulduğu günden bu yana psikoloji biliminin neredeyse temel sorunu olan arzu ve yasak çatışmasının en meşru çözüm alanı yine evliliktir.

Bediüzzaman Hazretlerinin belirttiği gibi “tenasülün devamı için, hikmet-i İlahiye, o fıtri hizmete bir ücret olarak fıtri bir meyil ve şevk vermiş.” Kişi bu fıtri meyil ve şevki evlenerek helal dairede keyfe kafi derecede yaşayabilmekte. Böylelikle Efendimizin (a.s.m.) belirttiği gibi eşler birbirinin örtüsü olmakta.

Bu haliyle evlilik günaha giden yolda önemli bir barikat, güvenlik şeridi rolünü üstlenmektedir.

Ayrıca Risale-i Nur’un bir cüz’ünde denilmiş ki: “Bahtiyardır o adam ki, refika-i ebediyesini kaybetmemek için, saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem, bahtiyardır o kadın ki kocasını mütedeyyin görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur; saadet-i dünyeviyesi için de saadet-i uhreviyesini kazanır.”
Dikkat edersek Üstadımız çatışmasız bir evliliğin nasıl olacağını, özellikle eşlerden mütedeyyin olanının taklit edilmesini bahtiyarlık addetmekte.

“Bedbahttır o adam ki sefahate girmiş zevcesine ittiba eder, vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de iştirak eder. Bedbahttır o kadın ki zevcinin fıskına bakar, onu başka bir surette taklit eder. Veyl o zevç ve zevceye ki birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani, medeniyet fantezilerine birbirini teşvik eder.”

Burada dikkat edilmesi gereken ikinci husus, eşlerin zaman zaman ilişkilerine dışardan bakıp, evliliklerinde hangi örneği resmettiklerine dikkat etmeleridir.

Yine Risale-i Nur’da eşler arasındaki muhabbetin dahi Hakka ait olduğu vurgulanır.

“Hem, refika-i hayatını, rahmet-i İlahiyenin munis, latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. Fakat çabuk bozulan hüsn-i suretine muhabbetini bağlama. Belki kadının en cazibedar, en tatlı güzelliği, kadınlığa mahsus bir letafet ve nezaket içindeki hüsn-i siretidir. Ve en kıymettar ve en şirin cemali ise, ulvi, ciddi, samimi, nurani şefkatidir. Şu cemal-i şefkat ve hüsn-i siret, ahir hayata kadar devam eder, ziyadeleşir. Ve o zaife, latife mahlukun hukuk-u hürmeti o muhabbetle muhafaza edilir. Yoksa, hüsn-i suretin zevaliyle, en muhtaç olduğu bir zamanda, biçare, hakkını kaybeder.”  (Sözler, 32. Söz, Bediüzzaman Said Nursi)

Eşler arası muhabbet Kur’an’ın emrettiği tarzda olursa faydaları nelerdir onu da Risale-i Nur’dan bakalım;

“Refika-i hayatına meşru dairesinde, yani, latif şefkatine, güzel hasletine, hüsn-i siretine binaen samimi muhabbet ile refika-i hayatını da naşizelikten, sair günahlardan muhafaza etmenin netice-i uhreviyesi ise, Rahim-i mutlak, o refika-i hayatı hurilerden daha güzel bir surette ve daha ziynetli bir tarzda, daha cazibedar bir şekilde, ona dar-ı saadette ebedi bir refika-i hayatı ve dünyadaki eski maceraları birbirine mütelezzizane nakletmek ve eski hatıratı birbirine tahattur ettirecek enis, latif, ebedi bir arkadaş, bir muhip ve mahbup olarak verileceğini vaat etmiştir. Elbette vaat ettiği şeyi kat’i verecektir.” (Sözler, 32. Söz, Bediüzzaman Said Nursi)

Cenab-ı Hak Risale-i Nur’daki manevi reçeteleri evlilik hayatımızda uygulama iştiyakını hepimize nasip etsin.

Yasemin Uçal Abdullah

 
 
Kaynak : Bizim Aile Dergisi