John Zacharias Crist
Kadın ve Erkek Eşittir
John Zacharias Crist
A- A A+
Bazı bayan arkadaşlarımız, erkekleri standart tutarak diyor ki “erkek ve kadın eşittir”. Ve bazı erkek arkadaşlarımız bu aynı mantığı kabul ederek, aynısını demeye başladı. Ama aksine bazı dindarlar (kadın ve erkek) artık tepkiselce “erkek ve kadın eşit değildir” demeye başladılar! Bence bu iki cümlede hak payı var, ama ikisi de yine de doğru bir çıkarıma henüz ulaşmadı.
 
İşte “erkek ve kadın hakikaten eşittir” fikrini savunuyorum aslında ama yine de söyleyenlerin yanlış bir mantığı kullandığını düşünüyorum. Neden peki? Önce zahiren baksak; “hangisi daha güçlü?” diye sorsak: erkekler, kadınların üstündedir. Fakat “hangisi daha şevkatli?” diye sorsak: kadınlar, erkeklerin üstündedir. İstisnalar var tabi, ama genel kaideyi bozmaz. Yani burada zahiri eşitsizliği gözetmekteyiz, bu farklılıklardan dolayı bir eşitsizliği görüyoruz.
 
O zaman işin batıni yönüne baksak, bir değişikliği müşahede edecek miyiz? Bence edeceğiz, ama önce unutmayalım ki sadece farklı şeyler kıyaslanabilir, onun için her hangi bir kıyas yapmak için ilk önce farklılıklarını kabul etmekteyiz.
 
Bir şeyin üstünlüğü sadece başka bir şeyle kıyas ederek ortaya çıkıyor. Bu da demek ki onun üstünlüğü nisbidir. Kıyas edecek bir şey yoksa, onun üstünlüğü  de yok. Onu anladık. Peki, bir şeyin sıfatı bile, kıyas edecek bir şey yoksa ortaya çıkmıyor. Bu da demek ki onun sıfatı da nisbidir. Yani, bir şeyin büyüklüğü, güçlülüğü ve şefkatliliği zıddı görünmezse anlaşılmaz; yani değeri yok hükmündedir. Bu da demektir ki, hiç bir şeyin sıfatı asli değildir; yani o şey, kendi sıfatının sahibi değildir.
 
Şimdi madem kadın ve erkek birbirine farklı, kıyas yaparak ilişkisine bakalım. Erkek olmadan, kadının ne olduğu anlaşılmaz; ve kadın olmadan, erkeğin ne olduğu da anlaşılmaz. Kadın, kendi varlığını anlamlı kılmak için ne kadar erkeğe muhtaçsa, erkek de kadına o kadar muhtaçtır. Yani muhtaçlık açısından ikisi eşittir.
 
Şimdi gerçekten nasıl erkekler ve kadınlara hem farklı hem de eşit diyebiliriz diye sorsanız, cevabım bu: “Kainatta ne varsa sıfat cihetinde eşittir, çünkü sıfat ona atfedilemez.” ve “‘Allahu ekber’ demek ile anlıyoruz ki büyüklük [üstünlük] diye bir şey vardır, ama bize ait değildir.” Yani, hangi sıfatta olursa olsun, erkeğin (veya kadının) sadece nisbi ve izafi bir üstünlüğü vardır ve o sıfata payı (ortaklığı) sıfırdır. Kadınlar ve erkekler birbirinden ne kadar farklı olursa olsun, hakiki üstünlük sahibi Allah’tır. Erkekler ve kadınların, Allah’a karşındaki sıfatı sıfırdır.
 
İşte biri gerçek manasında erkekler ve kadınların arasındaki farklarını inkar etmeden “erkekler ve kadınlar eşittir” demek isterse, sadece “Allahu ekber” sırrıyla diyebilir. Yani sadece İslam’da hakikati reddetmeden eşitlik vardır.
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>