Osmanlı'da Recm Cezası Var mıydı?
A- A A+

Osmanlı'da Recm Cezası Var mıydı?

Günümüzde bazı ülkelerin uygulamakta oduğu recm cezası Peygamber Efendimiz'in zamanı olan Asr-ı Saadet'e en yakın islami hayat yaşayan Osmanlı'nın sınırları içerisinde de uygulandı mı ?

Sorunun cevabını Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'ün Osmanlı İmparatorluğunun bilinmeyen yönlerini anlattığı "Bilinmeyen Osmanlı" adlı kitabından sizlere sunuyoruz. 

Soru: Osmanlı Devleti, zina suçunun cezası olan recm, hırsızlık suçunun cezası olan kat’-ı yed yani el kesme gibi had cezalarını uygulamış mıdır?
 
   Osmanlı Devleti’nde, uygulamadaki bazı aksaklıklara rağmen, itirazsız kabul edilen ve değiştirilmeyen suç ve ceza grubu, had suçları ve cezalarıdır. Had kelimesi, sözlük anlamı itibarıyla men etmek demektir. Terim olarak ise, Allah hakkı (kamu hakkı) olarak uygulanması gereken miktarı belli ceza demektir.

Bu çeşit suç ve cezalarda tam anlamıyla kanunilik ilkesi geçerlidir. Şeriatın tarifine az da olsa uymadığı an, had cezaları uygulanmaz. Suçlara da cezalara da had tabiri kullanılmaktadır. Had cezalarını gerektiren suçlar yedi tanedir: Zina, iffete iftira (kazf), içki içmek (şirb), hırsızlık (sirkat), yol kesme (hirabe=kat-ı tarik), dinden dönme (riddet) ve isyan (bağy).
 
   Had cezalarının en önemli özelliği, en küçük bir şüpheden sanığın yararlanması ve daha önemli olanı da, isbatının çok ağır olmasıdır. Bu şartlar yerine gelmediği takdirde, had cezaları değil, ta’zir cezaları uygulanacaktır.

Mesela Zina suçu üç şekilde sabit olur: Birincisi, tam ehliyetli, Müslüman, erkek ve dürüst dört şahidin bizzat gördüklerini beyan etmeleriyle sabit olur ki, bu çok zor bir yoldur. Ayrıca zaman aşımına da uğramaması şarttır, ikincisi, zina edenin dört defa zina suçunu ikrar etmesidir. Üçüncüsü; karinelerdir. Evli olmayan bir kadının gebe kalması ile de zina suçu sabit olur.
 
  Böylesine zor şartlarla isbat edilebilen ve en küçük bir şüphe ile bertaraf edilen zina haddinin uygulaması da çok az olmuştur.
 


Prof. Dr. Ahmet Akgündüz – Bİlinmeyen Osmanlı
Kaynak : Risale Ajans