Eyüp Ekmekçi
Bin Kere Evet
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
Seçimler toplumların imtihanıdır.Aklı başında,kalbi yerindeyse kazanır.
Değilse; kendi eliyle hanesini, dünyasını kendi başına yıkar.Bu necip milletin hayatı ve maddi -manevi terakkisi,tekamülü;İkicihan Serverinin verdiği müjde ve mikyas ile te'minattadır:
 
"ÜMMETİM EKSERİYETLE DALALETE SÜLUK ETMEZ. 

Dolayısıyle,Avrupanın Asr-ı Saadetten in'ikas ile iktisabettiği,sonra bizdekiAvrupa meftunlarının da on
lardan iktibas ettiği,fakat Birinci Mecliste (ki Anadolunun emmuzeci idi)duvarına astıkları EMRUHUM ŞURA BEYNEHUM Ayet-i Kerimesi ile yeniden Müslüman etmeğe çalıştıkları,esasta İslama özdeş ve kanun-u esasilerimize müsait bir zemin teşkil eden Demokratik Cumhuriyetin de te'minatıdır.70-80senedir nisbi hürriyetimiz seçimler vesilesiyle bu te'mi
natla yaşıyor.
 
Tabir-i diğerle,CHP'nin demdemelerinin aksine,nisbi Demokratik hürriyetimize darbeler hep 
CHP ve halkın karşısındaki vesayetçi cepheden gelmiş Ve her seferinde bu necip millet imani ve iz'ani basiretiyle hür demokratik rejimine sahip çıkmış ve nihayet 2000 den sonra demokratik iktidarına yeniden kavuşmuş,15 Temmuz'da da emperyalizmanın son post-modern taarruzuna karşı milli liderinin emrinde -nadanlar hazmetmese demokratik cumhuriyetin dünya insanlık tarihine ibret olacak,emsali olmayan bir meydan muharebesi vermiştir.
Eski Türkiyede yaşadığımız milli iflas ve rezaletleri yazmaya kalksak kitaplar olur.

Hz Üstad Bediüzzaman Said Nursi ( R.A)buyuruyor :"İzzet-i milliyenin yaraları çok derindir."
Osmanlı Güneycephesi Komutanı olacak Cemal P. nın yaptığı rezalet ile Arab İslam dünyası ile aramıza sokulan ve neticesi harbe kadar giden fitne-i ahırzamanın tarihte emsali var mı!Rahmefli milli şehidimiz Turgut Özal ile Yalçın Özerin mülakatını okuyunuz.
 
Rahmetli milli şehid Menderes ve ekibi ve rahmetli milli şehid Turgut Özal ve Eşref-i Bitlisi milli birer hamle yaptılar.Milli şehidlik payesiyle ebedileştiler. Davaları Yeni Türkiyenin hamleleri ile devam ediyor.
 
Zira bir kanundur;dava adamının şehadeti davasının bekasına vesiledir.(Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabey 'den.)
Bu necib millet Eski Türkiye rezaletlerine layık değildir. Yeni Türkiye manevi maddi hamleleriyle payidar olacaktır.
Hak hakikat ve Kader kanunu böyle hükm eder. Şeytan vesvesesine kapılanlar,meclis ortadan kalkacakmış gibi zan vermeye çalışıyorlar.
 
Yeni Türkiyenin yeni anayasa hamlesi,kainattaki fıtrat kanunlarına uygun olarak MECLİSİN MÜZAHERETİYLE icranın tek elden tevzii,icraat hamlelerinin sür'atli işlemesinin tek yolu ve çaresidir.
Tarihinde icraatla hiç buluşamamış CHP ve onun gibiler için,icraanın işleyişi ve süratlenmesi gibi şeyler onların alemlerinde yok.
 
MİLLİ MEFKURESİ OLMAYANLARIN MİLLİ MES'ELELERDE FİKİR VE REYİ DE OLMAZ.MAALESEF GÖRÜYORUZ OLAMIYOR

YENİ TÜRKİYE ,düşmanları ayağa kaldırdı. Tek başıyla bu mes' ele;YOLA DEVAM, HAMLELERE DEVAM işaretini veriyor.
Elli yılda içerden ve dışarıdan kundak olarak hazırladıkları FETÖ ihaneti ne diyorsa doğrusu,onun tam tersidir.
15 Temmuzda şahlanan milli ruh ve ikdam,DEMOKRATİK CUMHURİYET zemininde ebediyyen devam edecektir.
İNŞAALAH.

Not:Bir köyde iki muhtar bile olmaz.İnsan fıtratına ZIT.Doksanlardaki Rahmetli Özal-Demirel devrine bakın...
Meclis yerinde ve güçleniyor.
 
Ancak eski hantallıktan yürütmeyi kurtarıp,YENİ TÜRKİYE'nin(23-53-71) hedeflerine yürüyüşünü sür'atlendirecektir YENİ ANAYASA ile REİS-İ CUMHURLUK sistemi...
Selam ve Dualar...

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>