Dr.Mehmet Rıza Derindağ
15 Temmuz Darbe Gecesi Yaşanan Fevkaladelik
Dr.Mehmet Rıza Derindağ
A- A A+
15 Temmuz darbe girişimini inayet-i Hak'la bertaraf eden halk, o gece korkudan emin acib bir cesarete ve huzur ile sekinete sahip olduklarını anlatıyorlar. Acaba bunun sırrı nedir diye düşünüyordum. Birilerinin işi sulandırıp sürekli laiklik ve demokrasi vurgusuna mümasil şeriat ve iman ile gelen cesaret vurgusuna daha ziyade ihtiyaç olduğunu yahut bu son iki noktanın atlandığını müşahede ettim. Halbuki Üstadımız; 
 
"Evet, her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı; imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı; dalalettir!" buyuruyor.
 
Yine Nurlar'da geçen hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir manası şu gelen cümleler ile ne de güzel tefsir edilmiş; 
 
"Ey, bin seneden beri İslamiyet’in bayraktarlığını yapan bir milletin torunları olan cengaver ruhlu kardeşlerim!..

Bu zamanın ve gelecek asırların Müslümanlar’ı ve bizler, Kur’an-ı Azimü’ş-şan’ın tefsiri olan öyle bir rehbere muhtacız ki:

Tahkiki iman dersleriyle, iman mertebelerinde terakki ve teali ettirsin.

Hem korkak değil, bilakis Risale-i Nur Talebeleri gibi cesur ve kahraman ve fa’al ve amel-i salih sahibi, mütedeyyin, müttaki ve bununla beraber, şahsi rahatlık ve menfaatlarını iman ve İslamiyet’in kurtuluşu uğrunda feda eden, fedai ve mücahid Müslümanlar yetiştirsin, neme lazımcılıktan kurtarsın.

Hem, taarruz ve işkenceler ve ölüm ihtimalleri karşısında, tahkiki iman kuvvetinden gelen bir cesaretle, Kur’an ve İslamiyet cephesinden asla çekilmeyen, “Ölürsem şehidim, kalırsam Kur’an’ın hizmetkarıyım.” diyen ve yılgınlık haline düşmeyen sadık ve ihlaslı, yalnız Allah rızası için hizmet eden, Nur Talebeleri gibi İslamiyet hadimleri yetiştirsin, böyle muazzez Müslümanlar meydana getirsin."
 
Hüsnü Bayram Ağabeyimizin de günlerden beri ifade buyurduğu ve derslerde de zaman zaman bahsettiği milletin cesaretinin menbaı, hatta tankları durduran o cesaret Risalei Nur un tahkiki iman dersleridir diyordu, işte Tarihce de o bahisle alakalı şurası da çok manidar; 
 
"Risale-i Nurdan tahkiki iman dersi alan ve gittikçe ziyadeleşen Nur Talebelerinin imanları inkişaf etmiş, imani bir şehamet ve İslami bir cesarete sahip olmuşlardır.

Nasılki, cesur bir kumandan yüzlerce askere lisan-ı haliyle cesaret verir ve nokta-i istinad olursa; aynen öyle de Risale-i Nur şahs-ı manevisinin mümessili olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri başta olarak, tahkiki iman dersleriyle imanları kuvvetlenen yüzbinlerce, şimdi milyonlarca Nur Talebeleri, ehl-i imana bir nokta-i istinad ve bir hüsn-ü misal olmuşlardır.

Nur Talebelerinin bu iman kuvvetleri ve dinsizliğe karşı kahramanca mücadeleleri, halkın üzerinde çok tesir yapmış ve bir intibah (uyanıklık) husule getirmiştir.

Böylelikle, milletin içindeki korku ve evhamları da Risale-i Nur’la izale etmişler, vatan ve millette umumi bir cesaret, ümid ve ferahlık husule getirip müslümanları yeisden kurtarmışlardır."

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>